Samlet medlemmene om veien videre

Strategi Strategi.

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) var tett på medlemmene våre den 11.og 12.september. Da avholdt vi medlemsmøter i Tingvoll, Kristiansund og Averøy. Bakgrunnen for møtene er strategiprosessen KNN er inne i, hvor de skal legge prioriteringer for KNN sitt arbeid de neste årene. Målet var å få innspill fra næringslivet om veien videre.

– Det har vært to viktige dager, fylt med gode diskusjoner og innspill. Vi har fått bedre innsikt i hva medlemmene ønsker av næringsforeningen, og ikke minst hva de mener KNN bør prioritere. Vi tar med oss dette når vi nå skal stake ut ny kurs for næringsforeningen, sier styreleder Johan Aas.

Stort engasjement
Det var totalt rundt 100 stykk som møtte opp på medlemsmøtene i de tre nordmørskommunene – og engasjementet var stort.
– Det er godt å se at medlemmene har benyttet sjansen til å være med og påvirke retningen til KNN. De fortjener skryt for å ha tatt seg tid i en travel hverdag, sier Aas.

Møtene startet med en statusoppdatering fra KNN av konstituert daglig leder Monika Eeg, og en orientering om strategiprosessen av styreleder i KNN Johan Aas. Mest tid var derimot satt av til gruppearbeid og diskusjon, ledet av Jan-Erik Larsen.

Under møtene fikk KNN innspill på hva de bør prioritere og ikke. Fremtredende var fokuset på rekruttering til regionen, rollen som et «talerør» for næringslivet i viktige saker, og mer kontakt med medlemmene.

Veien videre
Nå skal styret i KNN stokke alle innspill som har kommet de siste dagene og jobbe videre med å lande en ny strategi for regionens største næringsforening. Styrelederen er klar på en ting:

– Hovedmålet vårt vil fortsatt være å jobbe for næringslivets interesser – gjøre det attraktivt å bo, jobbe og drive virksomhet i regionen. Nå gjenstår jobben med å prioritere hva vi skal vektlegge for å nå det målet. En jobb jeg med trygghet kan si vi er mer rustet og motivert til å gjennomføre etter disse to dagene, sier Aas.