Samferdselskonferansen 2018 - presentasjoner lagt ut

Samferdselskonferansen Samferdselskonferansen.

Samferdselskonferansen samlet omlag 60 personer på Thon Hotel Kristiansund torsdag 14. juni. Her finner du innleggene fra foredragsholderne.

SAMFERDSELSKONFERANSEN 2018

Møteleder:         Ordfører Ingunn O. Golmen, Aure kommune

Velkommen
Ordfører Kjell Neergaard, Kristiansund kommune

Et framtidsblikk
Statssekretær Tommy Skjervold, Samferdselsdepartementet

Urbanisering/sentralisering – hvor peker pilene?
Fylkesplansjef Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Framtidig transportutvikling
Teknologiansvarlig Marius Gjerset, ZERO

Utbygging av E39 – status
Avdelingsdirektør i strategi-, veg og transportavdelingen Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt

Hvorfor vil det være viktig med lenger nedbetalingstid på bompengelån?
Leder av Samferdselsutvalget Kristin M. Sørheim, Møre og Romsdal fylkeskommune

Selvforsterkende prosesser sett i kraft av valgene som gjøres.
Prosjektleder Ingvill Kvernmo, nye Orkland kommune

Ferjerevolusjonen - eksempel ferjepakke Nordmøre
Medlem i Samferdselsutvalget Iver Nordseth, Møre og Romsdal fylkeskommune

Framtidsplanene for Avinor i Midt-Norge
Sjef lokale lufthavner Ole Kristian Pettersen, Avinor AS

Urbanisering og nasjonens behov for verdiskaping - går vi i riktig retning   
Førsteamanuensis Erling Dokk Holm, Høyskolen Kristiania

Foredragene finner du ved å trykke på tittelen til foredraget.