Samferdselskonferansen 2017 - presentasjoner lagt ut

Samferdselskonferansen Samferdselskonferansen.

Samferdselskonferansen samlet omlag 80 personer på Thon Hotel Kristiansund torsdag 8. juni. Her finner du innleggene fra foredragsholderne.

SAMFERDSELSKONFERANSEN 2017
Tema: Framtidens samferdselsløsninger

Møteleder: Leder i Samferdselsutvalget Kristin Marie Sørheim, Møre og Romsdal fylkeskommune                         

Velkommen
Fylkesordfører Jon Aasen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Rammebetingelser

Utfordringer på fylkesvegnettet
Assisterende fylkesrådmann Willy J. Loftheim, Møre og Romsdal fylkeskommune

Forfall og fornying på fylkesvegnettet
Avdelingsdirektør Ole Jan Tønnesen, Statens vegvesen

Dagens finansieringsløsninger holder ikke tritt med dagens behov
Direktør Rikke Beckmann Danielsen, Deloitte Danmark

Trender

Hva er de store trendene?
Banebrytende innovasjon og disruptive skifter med særlig fokus på samferdsel
Professor Arne Krokan, NTNU

Grønne byer

Hvordan få ansatte til å sette bilen hjemme, av og til?
Change Maker Espen Strand Henriksen, HjemJobbHjem

Smart mobilitet
Rådgiver Janne Lønsethagen, Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Innovasjon

Ny og banebrytende teknologi i brubygging
Innkjøps- og produksjonsdirektør Tore Roppen, Kleven Maritime AS

Trondheim Havn og førerløse båter
Havnedirektør Einar M. Hjorthol, Trondheim Havn IKS

Overgang til hydrogenløsninger
Konstruksjonssjef Kåre Nerem, Fiskerstrand Verft AS

Elektriske/ladbare veier – eksempel Elväg E16
Utviklingsstrateg Magnus Ernström, prosjekt Elväg E16/Region Gävleborg 

Er forurensningsproblematikken egentlig løst?
Forskningssjef Berit Laanke, SINTEF Byggforsk

Foredragene finner du ved å trykke på tittelen til foredraget.