Samferdsel er nøkkelen til vekst på Nordmøre

Finn Backer, daglig leder i KNN Finn Backer, daglig leder i KNN . Foto: Fotograf Engvig

Onsdag denne uka kommer regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan (NTP). Dette er ett av politikkens viktigste styringsdokumenter. Næringslivet på Nordmøre har forventninger til onsdagens pressekonferanse.

Av Finn Backer, daglig leder i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum

Mye av planen er allerede lekket. Onsdag får vi se helheten, og vi får se hvor i planperioden på ti år de ulike prosjektene skal fases inn. Det er det viktige spørsmålet: Når kommer pengene?

En av lekkasjene har fortalt oss at Nordmøre er blitt hørt og E-39 Betna- Stormyra er kommet inn på NTP i første planperiode. Nå må hele regionen jobbe sammen for at ikke resten av samferdselsutfordringene våre blir glemt.

Betna-Stormyra er hovedveien mellom Møre og Trøndelag og har en høy andel tungtrafikk med stor trafikkvekst. Den har stått øverst på KNN sin prioriteringsliste i vårt arbeid opp mot Nasjonal transportplan. Vi gleder oss over at det er satt av 2,1 milliarder kroner til prosjektet og at byggingen forespeiles å ha oppstart allerede i slutten av 2017 eller starten av 2018. Det er et stort steg og en fantastisk nyhet for Nordmøre! Det er på høy tid at det blir satset på samferdsel i vår del av landet. 

Når veiprosjektet E-39 Betna- Stormyra er ferdig vil det være en solid forbedring av aksen mellom Møre og Romsdal og Trøndelag. Prosjektet betyr mer enn kun gode veier å kjøre på. Mye mer. I mange år frem i tid vil dette prosjektet stå for mye aktivitet og stor sysselsetting i anleggsbransjen i hele fylket, noe som trengs i en tid hvor arbeidsmarkedet er ekstra krevende. I tillegg betyr det også at Nordmøre blir mer tilgjengelig for aktører utenfra, noe som har stor verdi for alle de bedriftene på Nordmøre som er avhengig av regional, nasjonal og internasjonal fremkommelighet. Samferdsel og utvikling går hånd i hånd.

Samtidig står det en lang rekke viktige og store prosjekter igjen på vår liste. Nordmøre er blitt nedprioritert i mange år og vi må fortsette å jobbe hardt og målrettet for at etterslepet blir hentet inn. Skal Nordmøre være en vekstregion, så trenger vi spesielt at disse prosjektene raskt får støtte: 

- RV 70. RV 70 er en tungt trafikkert vei, det er den sentrale eksportveien fra Kristiansund til Østlandet, og Meisingset - Ålvundfossen er et viktig bindeledd mellom ytre og indre Nordmøre. I mange år har regionen kjempet kampen om å få i gang prosjektet på RV 70, da den tungt trafikkerte riksveien ikke er i forsvarlig stand, verken trafikk- eller miljømessig. Årene har gått og skuffelsene har vært mange. Prosjektet er i gang, med utbedringer mellom Tingvoll og Krifast, men det er mye som gjenstår. Prosjektet Meisingset - Ålvundfossen og Krifast - Kristiansund må iverksettes. Vi har blitt lovet fremdrift tidligere, tålmodigheten begynner å renne ut. Nå må det skje noe.

- Fergefri forbindelse over Halsafjorden. Det er på tide at prosjektet med fergefri forbindelse over Halsafjorden, som en del av en fergefri E39, realiseres. Stortinget har uttalt at det i løpet av en periode på 20 år skal være en utbedret fergefri E39. Skal de lykkes med ambisjonene så må prosjektet igangsettes gjennom tildeling av prosjektmidler.

- Ferge Aure-Hitra. Skal Nordmøre fortsette å være en attraktiv region for både næringsliv, innbyggere og turister er det avgjørende at fergeforbindelsen mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra blir en realitet. Dette er et prosjekt som utvilsomt vil stå for en enorm utvikling i regionen. Kommunene Kristiansund, Aure, Hemne, Hitra og Frøya er klare pådrivere for fergeforbindelsen, nå må Stortinget støtte opp om prosjektet gjennom NTP.

For at Nordmøre skal fortsette å være en region der det er gode livsvilkår for menneskene som bor her, så er samferdsel nøkkelen. Det er nøkkelen til en god vekstregion, for etablerte bedrifter, for nyetablerte bedrifter, for gründere, og det er nøkkelen for trivsel blant folkene som bor her. Det binder oss tettere sammen. I tillegg til å bety flere arbeidsmuligheter, betyr det en mye tryggere hverdag for folkene som daglig kjører langs strekningen og ikke minst for de som er bosatt i området. Så nå må neste løft komme, med en forbedret riksvei 70, en fergefri E39 med Halsafjordsambandet og ferge Aure-Hitra. 

E-39 Betna- Stormyra står som et godt eksempel på at når politikere, næringsliv og innbyggerne går sammen, så høres det også nasjonalt. Så vi må fortsette å tale vår sak for vekst og utvikling på Nordmøre. Vi venter spent på hva regjeringen kommer med på onsdag.