Ørland-kontrakter til nordmørsbedrifter

Backe Nordvest, Bademiljø og Betonmast Røsand er blant bedriftene som har sikret seg verdifulle kontrakter med Forsvarsbygg på Ørland kampflybase Backe Nordvest, Bademiljø og Betonmast Røsand er blant bedriftene som har sikret seg verdifulle kontrakter med Forsvarsbygg på Ørland kampflybase. Foto: NTB Scanpix

(15.06.2016) Flere av våre medlemsbedrifter har sikret seg verdifulle kontrakter med Forsvarsbygg i forbindelse med bygging av ny hovedbase for kampfly på Ørland. 

Backe Nordvest, tidligere Lønnheim Entreprenør, har inngått kontrakt med Forsvarsbygg om oppføring av befalsforlegning. Kontrakten er totalenterprise av bygget og omfatter oppføring i tre etasjer med loft og har en verdi på over 58 millioner kroner.

Planlagt byggestart er denne sommeren og byggetiden er ca 11 måneder. Forlegningen skal dekke behovet for boplass til befalene på basen og er et ledd i arbeidet med å skape bo- og arbeidslyst for de som jobber på Ørland. Bygget vil ha kapasitet på 50 personer, med oppholdsrom, egne bad og sovealkove. 

Bademiljø Øivind Lystad AS har inngått kontrakt med Forsvarsbygg om å bygge baderom i vedlikeholdsbygget som skal tilby egnede og nøkterne fasiliteter for de forskjellige vedlikeholdsbehovene knyttet til F-35. Bygget skal blant annet inneholde haller for vedlikehold og vasking av flyene samt rom for støttefunksjoner og undervisningsrom. Kontrakten sikrer Bademiljø sysselsetting på Ørland til ut mai 2017,

Betonmast Røsand har inngått kontrakt med Forsvarsbygg om oppføring av FLO Forsyningsbygg, som omfatter blant annet et isolert lagerbygg på 1800 kvadratmeter. Kontrakten har en verdi på over 70 millioner kroner. Forsyningsbygget vil være et viktig element i byggingen av hovedbasen for nye kampfly. Byggestart i oktober, ferdigstillelse august 2017. 

Har din bedrift inngått en kontrakt eller har andre nyheter dere ønsker at vi skal skrive om? Kontakt Erika Indergaard på erika@knn.no.