Årets julegave fra Høgskolesenteret i Kristiansund

kan på nyåret tilby et gratis, intensivt, forkurs i realfag. Forkurset gir realfagsfordypning til de med generell studiekompetanse.

På statsbudsjettet for 2018 er det tildelt 30 studieplasser i ingeniørfag som er øremerket Kristiansund. Dette gir muligheter for å ta utdanning i ingeniørfag på HiKSU allerede fra august 2018. 

Ingeniørstudier krever fordypning i realfag. Derfor arrangerer HiKSU forkurs i de nødvendige realfagene våren 2018. Her får en altså muligheten til å kvalifisere seg for opptak allerede i 2018. 

Som deltaker får du faste arbeids- og veiledningskvelder på HiKSU gjennom hele våren. I tillegg får du undervisning og veiledning via internett. Du altså gjennomføre om du ikke har anledning å komme regelmessig til de ukentlige veiledningskveldene. 

Oppstart 9. januar.

Mer informasjon og lenke til påmelding finner du her - www.hiksu.no/forkurs 

Du kjenner kanskje noen som dette er interessant for? Takk for at du spre informasjonen videre til disse slik at vi får tilstrekkelig antall påmeldte til å starte opp!

Du kan også lese mer i Tidens Krav.

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.