Reiselivstreff - Hva skal vi satse på?

Reiselivstreff Reiselivstreff.

Innovasjon og trender, eldrebølgen og klimaendringer er noen av utfordringene eller mulighetene reiselivet står overfor i de kommende årene, i hvert fall hvis vi skal høre på Marit Giske Nilsen fra Innovasjon Norge Møre og Romsdal.

Prognosene viser tydelig vekst innen turisme i Norge framover, spørsmålet er hvordan vi kan utnytte dette potensialet til vår fordel?

13. mai 2019 samlet over 20 lokale reiselivsaktører seg for å opplyse og lære hverandre om reiselivets status i verden, Norge og i regionen.

Hvordan går egentlig utviklingen i reiselivsbransjen?

For en region som er rik på natur kan reiselivstilbud være en gylden mulighet til å løfte næringslivet. Dagens turister er nemlig mer opptatt av opplevelsen enn tidligere, og med eldrebølgen, forbedret økonomi i land som Kina og India, har vi tilgang til enda flere turister enn noen gang før.

Så, hvordan skal vi utnytte dette fullt ut uten å ødelegge livskvaliteten til innbyggerne våre og hvordan skal vi skape vekst for hele regionen? Et gjentakende nøkkelord blant alle foredragsholderne var «bærekraftig». Flere ganger kom det opp hvor viktig bærekraft er for regionen, innbyggerne og turister i dag.

Et bærekraftig reiseliv handler ikke bare om holdninger til naturen vår, men også om å skape arbeidsplasser, byutvikling og tilbud som ikke går ut på dato, men som vi kan videreutvikle. Slik som Geir Stave fra Nordmøre museum så fint poengterte; «Vi alle må male huset vårt når malingen er slitt.»

Å gjøre Nordmøre til et attraktivt reisemål skal ikke gå på bekostning av, men berike lokalsamfunnet og kulturen vår. I tillegg er de reisende mer bevisste i sine valg. Fordi vi vil gjerne reise med god samvittighet og besøke steder som tar hensyn til dette. I tillegg skal øyeblikkene være verdt å dele i sosiale medier. På reiselivstreffet kom det fram at turistene i dag viser en økt interesse av å delta, heller enn å bli servert eller vist. For eksempel ønsker de å være med å fiske fisken som de senere lærer å tilberede, i stedet for å velge en restaurant med engelsk meny. De vil besøke lille Norge for å oppleve vår kultur og ta del i den under sitt opphold.

Som Elin Kanck Lorentzen fra fylkeskommunen påpekte; «kulturopplevelser gir ringvirkninger.»

Har vi gode tilbud folk strømmer til for å oppleve eller ta del i, bidrar det til hotellnæringen, serveringssteder, museumsbesøk osv. Med et pulserende kulturliv vil det bli enklere for besøkende å oppsøke flere tilbud og bli her lenger. Det handler om å lokke dem hit og være klare for å ta dem imot.

Vi er klare for å få på plass en felles reiselivsstrategi og gjøre Nordmøre til en reisedestinasjon, ikke bare en visitt på vei til Atlanterhavsveien. Atlanterhavsveien skal bli en opplevelsestur til Nordmøre: Atlanterhavsbyen!

Så er Nordmøringer klare for å vise fram hjemstedet sitt og alt det morsomme vi finner på her vi bor? 

Reiselivstreff 2

Reiselivstreff 3