Regionreformen – våre innspill til fylkestinget

I en spørreundersøkelse blant våre 400 medlemmer mente hele 86% av de som svarte at de ønsker at Nordmøre går nordover på en eller annen måte; enten alene, med Romsdal eller med hele fylket I en spørreundersøkelse blant våre 400 medlemmer mente hele 86% av de som svarte at de ønsker at Nordmøre går nordover på en eller annen måte; enten alene, med Romsdal eller med hele fylket. Foto: Tore Lyngvær, KSU 24/7

(09.11.2016) Som næringsforening er KNN invitert til å komme med innspill om regionreformen til fylkestinget. I dette høringsinnspillet sender vi et klart og tydelig signal til fylket om at vi mener at framtiden ligger i Midt-Norge.

Kristiansund, 09.11.2016:

Regionreformen – høringsinnspill til fylkestinget

Det vises til invitasjon til innspill om regionreformen, hvor næringsforeninger også ble oppfordret til å komme med innspill med bakgrunn i at Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker en god dialog med alle kommunene i arbeidet med regionreformen. Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) leverer med dette sitt høringsinnspill om regionreformen til fylkestinget.

Innledningsvis vil vi minne om det svært sterke engasjementet som regionreformen har utløst på Nordmøre. Vår fortolkning av dette engasjementet er at det kommer som resultat av en sterk opplevelse av ikke å ha nådd opp i prioriteringsdebattene de siste tiårene. Målt med en rekke parameter, så kommer Nordmøre dårligere ut enn de andre delene av Møre og Romsdal. Mange ser etter en ny dynamikk som skal utløse ny skaperkraft, og mange ønsker seg et bedre samspill med en regional utviklingsaktør som «ser Nordmøre» i større grad enn vi opplever at dagens fylke har gjort.

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) er overbevist om at Nordmøre bør se mot Trøndelag og den nye midt-norske regionen. Vi registrerer at fylkesrådmannen har et samlet fylke som utgangspunkt. Dette er ikke et standpunkt vi deler, med mindre vi snakker om at hele fylket orienterer seg nordover. Vi mener definitivt at dagens fylkeskommune vil bli for liten i en situasjon med 10 store regioner å slåss med i prioriteringskampene.

Og uavhengig av hva resten av Møre og Romsdal velger, så mener KNN at det er i Midt-Norge framtida til Nordmøre ligger. Det kan skje ved at nordmørskommunene samordner seg og går til den nye midt-norske regionen, det kan skje ved at Nordmøre og Romsdal gjør det, eller ved at hele dagens fylke søker seg nordover – selv om Trøndelag har gjort det klart at de ikke ønsker en slik løsning. Det får det i så fall være opp til nasjonale myndigheter å finne ut av.

Det primære for oss er å sende et klart og tydelig signal til fylket om at vi mener at framtiden ligger i Midt-Norge. Denne konklusjonen baserer vi på de utredningene som foreligger, både den som er gjort for Møre og Romsdal fylkeskommune og den som er gjort for Orkidé.

I tillegg har KNN gjort en bred spørreundersøkelse blant våre 400 medlemmer. Hele 86 prosent av de som svarte, sa at de ønsker at Nordmøre går nordover, på en eller annen måte, enten alene, med Romsdal eller med hele fylket.

En plass i den nye midt-norske regionen vil styrke både Nordmøre og trøndelagsfylkene. Det ligger store muligheter innen marine og maritime næringer, innen lokalmat, landbruk, reiseliv og andre kompetansebaserte næringer. Her er det gode muligheter for kompetanseutveksling og samarbeid, noe som vil styrke alle involverte parter og gjøre den nye midt-norske regionen slagkraftig både nasjonalt og internasjonalt.

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) ber om at fylkestinget i arbeidet med regionreformen tar hensyn til dette entydige innspillet fra næringslivet på Nordmøre.

Med vennlig hilsen

Finn Backer
Daglig leder