PUD for Dvalin levert – prosjektdirektør Lars Moe i DEA Norge til Desemberkonferansen

Dvalin blir en havbunnsutbygging med fire brønner, knyttet opp mot Heidrun-plattformen 15 kilometer unna via en ny rørledning Dvalin blir en havbunnsutbygging med fire brønner, knyttet opp mot Heidrun-plattformen 15 kilometer unna via en ny rørledning. Foto: Illustrasjon fra DEA Norge

(04.10.2016) Lars Moe, prosjektdirektør for Dvalin-feltet i DEA Norge, er blant innlederne under Desemberkonferansen i Kristiansund. Planene for utbygging og drift (PUD) for Dvalin (tidligere Zidane) i Norskehavet ble levert til Olje- og energidepartementet i går. Partnerskapet skal investere i overkant av ti milliarder kroner i utbyggingen, og feltet har planlagt produksjonsstart i 2020.

Pressemelding fra DEA Norge: 

Stavanger, 03.10.2016: 

Utbyggingsplan for Dvalin-feltet levert 

DEA har på vegne av lisensen levert planene for utbygging og drift (PUD) for Dvalin-feltet (tidligere Zidane) i Norskehavet til Olje- og energidepartementet. Partnerskapet skal investere i overkant av ti milliarder kroner i utbyggingen, og feltet har planlagt produksjonsstart i 2020.

Dvalin-feltet inneholder rundt 18,2 milliarder standard kubikkmeter gass og 0,4 millioner standard kubikkmeter kondensat, som vil bli produsert fra to reservoarer. 

– Dvalin er DEAs første utbygging som feltoperatør. Vi er stolte av at vi sammen med partnerne har funnet en utbyggingsmodell med bærekraftig økonomi selv i en tid med lave olje- og gasspriser, sier Hans Hermann Andreae, administrerende direktør i DEA Norge.

Dvalin blir en havbunnsutbygging med fire brønner, knyttet opp mot Heidrun-plattformen 15 kilometer unna via en ny rørledning. På Heidrun blir gassen delvis prosessert og deretter sendt videre i et nytt eksportrør til Polarled og videre til Nyhamna. Der vil gassen bli endelig prosessert før den transporteres videre til markedet i Europa. Produksjonsstart er planlagt i 2020.

– I forhold til de opprinnelige planene har vi klart å redusere kostnadene i prosjektet med over 20 prosent. Med feltutbyggingen bidrar DEA og partnerne med å åpne en ny del av Norskehavet for gassproduksjon, sier Andreae.

– Det er et stort skritt for DEA å levere inn planen for utbygging og drift og dermed ta prosjektet inn i en ny fase. Dvalin-prosjektet er et tydelig tegn på DEAs planer om videre vekst i Norge, sier Thomas Rappuhn, CEO i DEA Deutsche Erdoel AG. 

Dvalin ligger i blokkene 6507/7/9 og 6507/8 rundt 15 kilometer nordvest for Heidrun-feltet og 290 kilometer fra land (Nyhamna). De utvinnbare reservene i Dvalin er omlag 18,2 milliarder Sm3 rikgass. De samlede investeringene for Dvalinprosjektet er 10,26 mrd. kroner i konstante 2016-kroner, inkludert modulen på Heidrun-plattformen.

Rettighetshaverne i lisensen er DEA Norge (40 %), Edison (20 %), Maersk (20 %) og OMV (20 %)*. Utbyggingen forutsetter at planene godkjennes av norske myndigheter.

* OMV Norge AS har inngått en salgs- og kjøpsavtale med Petoro AS, hvor Petoro AS vil overta en 20 % andel i Dvalin-lisensen (PL 435) fra OMV Norge AS. Avtalen er betinget av godkjennelse av Petoro AS’ generalforsamling og myndighetenes godkjennelse

Dvalin:
Det nye navnet Dvalin kommer som følge av at det er etablert en navnetradisjon i området knyttet til norrøn mytologi. Heidrun er geita på taket av Valhall, der den spiser skuddene fra verdenstreet Yggdrasil. Dvalin en av fire hjort som løper omkring på grenene til Yggdrasil og beiter i løvverket.