Produktivitetskonferansen 2016

Bare velstand? Denne påstanden vil bli både utdypet og utfordret under konferansen i regi av Kontali.

Caroline kino- og konferansesenter/Scandic Kristiansund, tirsdag 1. og onsdag 2. november 2016

Oppstart kl. 12 tirsdag (registrering åpen fra 11) - Konferansen avsluttes onsdag kl. 14

Havbruksnæringen har aldri vært mer lønnsom og det spås lyse utsikter fremover. Årets konferanse vil ta for seg utviklingstrekk i et produktivitets- og markedsperspektiv. Påstanden om «bare velstand» i oppdrettsnæringen vil bli utdypet, men også utfordret av en rekke profilerte foredragsholdere fra inn og utland.

  • Innovasjon og patentering hånd i hånd?
  • Velstandsvekst, men hva med groa som vokser på nøtene? En trussel for velferden?
  • Samarbeid næring og forvaltning; for sikring av velferd og velstand - Paneldiskusjon
  • Vil velstandsutviklingen fortsette-uten vekst?
  • Kan kostnadsutviklingen i laksenæringen sammenlignes med oljenæringen?
  • Gründerens plass i fremtidens oppdrettsnæring?
  • Hva skjer på Island og hvorfor? 

For 17.gang møtes næringsaktører, leverandører,forvaltning, finansnæringen og FoU-miljø til en nyttig og trivelig konferanse i Kristiansund.

Foreløpig program:

tirsdag 1. nov.

Pulsen på næringen
Åpning m/Produktivitetsbarometeret 
v/ Lars Liabø og Anders Marthinussen- Kontali Analyse
Fiskehelsebarometeret v/ Brit Hjeltnes, Veterinærinstituttet
Markedsbarometeret v/ Ragnar Nystøyl - Kontali Analyse

Med velferd som middel for velstand
Groe-boken hva så? v/ Björgólfur Hávardsson
Notspyling/notskift v/ Christian Cato Haugen - Lerøy Midt
Gjellevelferd og stress v/ Ole Jakob Myhre - Quantidoc

Velstand på hjemme- og bortebane
Rolleforståelse i gode og onde dager - paneldiskusjon v/ Mattilsynet, Åkerblå og oppdretter
Luseflukt til Island eller det nye Færøyene v/ Bernhard Laxdal - Fish vet group

Onsdag 2. nov.

Kostnadsstrukturer og kostnadskulturer - Forskjeller mellom olje og laks
Kostnadsjakt i laksenæringen - unngå muse-fella såvel som luse-fella!
v/ Ketil Igesund - Inventura
Kostnadsgallop i laksenæringen til tross - laksefella er ulik oljefella!
v/ Ragnar Tveterås - Universitetet i Stavanger

Innovasjon, produktivitet og velstand
Utviklingskonsesjoner - Hvordan vurderes de ulike konseptene 
v/ Mari Sørensen og Pål Alexander Fossen - Fiskeridirektoratet
"Reodor Felgens" rettigheter v/ Kim Livgard - Onsagers
Grunderens plass i fremtidens oppdrett v/ Bjørn Myrseth

Bare velstand - drevet av volumvekst, verdivekst eller kostnadsvekst?

Flere foredrag legges til fortløpende.

For påmelding benytt vårt elektroniske påmeldingsskjema

Velkommen! 

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.