Produktivitetskonferansen 2016

(07.10.2016) Bare velstand? Denne påstanden vil bli både utdypet og utfordret under Produktivitetskonferansen i regi av Kontali.

Caroline kino- og konferansesenter/Scandic Kristiansund, tirsdag 1. og onsdag 2. november 2016

Oppstart kl. 12 tirsdag (registrering åpen fra 11) - Konferansen avsluttes onsdag kl. 14

Havbruksnæringen har aldri vært mer lønnsom og det spås lyse utsikter fremover. Årets konferanse vil ta for seg utviklingstrekk i et produktivitets- og markedsperspektiv. Påstanden om «bare velstand» i oppdrettsnæringen vil bli utdypet, men også utfordret av en rekke profilerte foredragsholdere fra inn og utland.

  • Innovasjon og patentering hånd i hånd?
  • Velstandsvekst, men hva med groa som vokser på nøtene? En trussel for velferden?
  • Samarbeid næring og forvaltning; for sikring av velferd og velstand - Paneldiskusjon
  • Vil velstandsutviklingen fortsette-uten vekst?
  • Kan kostnadsutviklingen i laksenæringen sammenlignes med oljenæringen?
  • Gründerens plass i fremtidens oppdrettsnæring?
  • Hva skjer på Island og hvorfor? 

For 17.gang møtes næringsaktører, leverandører,forvaltning, finansnæringen og FoU-miljø til en nyttig og trivelig konferanse i Kristiansund.

Foreløpig program:

tirsdag 1. nov.

Pulsen på næringen
Åpning m/Produktivitetsbarometeret 
v/ Lars Liabø og Anders Marthinussen- Kontali Analyse
Fiskehelsebarometeret v/ Brit Hjeltnes, Veterinærinstituttet
Markedsbarometeret v/ Ragnar Nystøyl - Kontali Analyse

Med velferd som middel for velstand
Groe-boken hva så? v/ Björgólfur Hávardsson
Notspyling/notskift v/ Christian Cato Haugen - Lerøy Midt
Gjellevelferd og stress v/ Ole Jakob Myhre - Quantidoc

Velstand på hjemme- og bortebane
Rolleforståelse i gode og onde dager - paneldiskusjon v/ Mattilsynet, Åkerblå og oppdretter
Luseflukt til Island eller det nye Færøyene v/ Bernhard Laxdal - Fish vet group

Onsdag 2. nov.

Kostnadsstrukturer og kostnadskulturer - Forskjeller mellom olje og laks
Kostnadsjakt i laksenæringen - unngå muse-fella såvel som luse-fella!
v/ Ketil Igesund - Inventura
Kostnadsgallop i laksenæringen til tross - laksefella er ulik oljefella!
v/ Ragnar Tveterås - Universitetet i Stavanger

Innovasjon, produktivitet og velstand
Utviklingskonsesjoner - Hvordan vurderes de ulike konseptene 
v/ Mari Sørensen og Pål Alexander Fossen - Fiskeridirektoratet
"Reodor Felgens" rettigheter v/ Kim Livgard - Onsagers
Grunderens plass i fremtidens oppdrett v/ Bjørn Myrseth

Bare velstand - drevet av volumvekst, verdivekst eller kostnadsvekst?

Flere foredrag legges til fortløpende.

For påmelding benytt vårt elektroniske påmeldingsskjema

Velkommen!