Pressemelding: Midler til «havbrukshub» på Nordmøre

Finn Backer, daglig leder i KNN Finn Backer, daglig leder i KNN . Foto: Fotograf Engvig

Møre og Romsdal fylkeskommune vil bidra til å styrke havbrukssatsingen på Nordmøre og går inn med midler til leverandørnettverket «Service på merdkanten» med KNN i spissen.

Havbruksnæringa er en av de store bærebjelkene i norsk økonomi, og Nordmøre har mange kompetanse-, utstyrs- og serviceleverandører til næringa. Et forstudium viser at det kan ligge stor økonomisk gevinst gjennom å samarbeide i bedriftsnettverk. Koplinga til kompetansen i olje- og gassnæringen blir også trukket fram.

Skal løse problemene sammen

Bedriftene i nettverket skal sammen arbeide for å finne nye og kostnadseffektive løsninger for å bedre fiskevelferd. Dette skal skje gjennom utvikling av teknologi og tiltak for å styrke innovasjons- og konkurransekraften.

Det er Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) som skal drive prosjektet, og Ocean Network og Vindel (tidligere Kudtzon Bølgen Innovasjon) får ansvar for teknisk ledelse og utvikling. Prosjektet har en kostnadsramme på 2 850 000, der fylkeskommunen går inn med 1 350 000, KNN går inn med 600 000 og aktørene bidrar med 900 000 i form av egeninnsats.

Viktig prosjekt for regionen

-Vi er veldig glade for at fylkeskommunen bevilger støtte til prosjektet, sier daglig leder i KNN, Finn Backer. Gjennom tildelingen er fylket med på å vise at de tar FOU, innovasjon og næring på alvor, og at vi kan bygge på de naturlige forutsetningene for vekst i havbruksnæringen.

Næringsklynge i ryggen

Nettverket skal organiseres som en hub under næringsklyngen NCE Aquatech Cluster, og vil dermed få nasjonal drahjelp til å realisere målene for prosjektet. Administrasjonen til NCE Aquatech ligger i Trondheim, og klynga ønsker å knytte til seg aktører fra hele landet.