Populær arena for marin sektor

Godt oppmøte på Marin Arena Nordmøre på Thon Hotel Kristiansund Godt oppmøte på Marin Arena Nordmøre på Thon Hotel Kristiansund. Foto: KNN

(18.01.2017) Godt oppmøte, gode og aktuelle tema og god mat. Slik kan vi oppsummere gårsdagens treff i nettverket Marin Arena Nordmøre på Thon Hotel Kristiansund.

Arrangementet samlet rundt 80 personer og kvelden startet med sjømat-tapas og en god prat mellom deltakerne, før den faglige delen satte i gang. Tilgjengelige presentasjoner finner du ved å klikke på linkene i programmet nedenfor. 

PROGRAM: 

Velkommen v/Lisbeth Nervik, Møre og Romsdal fylkeskommune

Prosjektet «Welfare Fish Farming» v/ daglig leder Per Gunnar Kvenseth, Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg, og daglig leder Thomas Bjørdal, Nasjonalt Vindenergisenter >Last ned presentasjon 
Welfare Fish Farming er et initiativ fra selskapet Pure Farming, som i dag leder et konsortium med utvikling av lakseoppdrett fra egg til marked, der hovedfokuset er miljøvennlig og sertifisert oppdrett av atlantisk laks med salg til høykvalitetsmarkedet i Europa. Selskapet har søkt seks utviklingskonsesjoner for å utvikle en løsning for fiskeoppdrett med nullvisjon for lus og 90 prosent reduksjon av CO2-utslipp gjennom å benytte vindenergi og batteri.

Marine Grunnkart – havbunnen avdekkes! v/ forsker Sigrid Elvenes, Norges Geologiske Undersøkelser (NGU)
NGU er i gang med å utarbeide nye detaljerte kart over sjøbunnen med svært høy oppløsning. De marine grunnkartene gir et viktig grunnlag for bærekraftig utvikling og styrking av forvaltningen av sjøarealene. De avdekker også spennende detaljer på sjøbunnen. Informasjonen vil være nyttig for mange typer brukere, for eksempel innen fiske, friluftsliv, næringsliv, forvaltning og forskning. >Last ned presentasjon

Marin logistikk og økonomi - nytt bachelorstudium i Kristiansund v/ daglig leder Jøran Gården, HiKSU >Last ned presentasjon

Kaffepause og nettverksbygging 

Fisk og olje v/ Leif Ervik med bakgrunn fra blant annet oljedirektoratet og Finansdepartementet. Han var en viktig del av Norges delegasjon i klimaforhandlingene i Paris. 

Ocean Network – våre planer for havrommet v/styreleder Nils Erik Pettersen
Bedriftsnettverket Ocean Network, tidligere Offshore Network, utvider sin satsing fra olje og gass til havrommet. Nettverket har i dag 33 medlemmer. Offshore er fortsatt et viktig satsingsområde, men havromssatsingen åpner for nye prosjekter og videre utvikling. >Last ned presentasjon


Arrangører:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Møreforsking
Innovasjon Norge
Marin Arena - et fellesprosjekt mellom Aure Næringsforum, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Smøla Nærings- og kultursenter