Politiets regnskaps- og lønnssentral til Kristiansund

Politidirektoratet har valgt Kristiansund for lokalisering av Politiets nye regnskaps- og lønnssentral. Dette ble offentliggjort på en pressekonferanse i Kristiansund i dag. Fra venstre: Helge Orten, Harald T. Nesvik og Pål Farstad Politidirektoratet har valgt Kristiansund for lokalisering av Politiets nye regnskaps- og lønnssentral. Dette ble offentliggjort på en pressekonferanse i Kristiansund i dag. Fra venstre: Helge Orten, Harald T. Nesvik og Pål Farstad. Foto: KNN, Cathrine Elde Husby

(24.08.2016) – Vi er utrolig glade for at Politiets regnskaps- og lønnssentral skal legges til Kristiansund, uttaler Finn Backer, daglig leder i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN).

Onsdag 24. august offentliggjorde Politidirektoratet lokaliseringen av Politiets nye regnskaps- og lønnssentral. Blant flere aktuelle steder ble Kristiansund valgt. Dette innebærer at 70 statlige arbeidsplasser legges til Kristiansund.

– Dette er en veldig god nyhet for Kristiansund og hele Nordmørsregionen. Som følge av politireformen, mistet Kristiansund Politimesterembedet, og gjennom de siste årene har byen og regionen mistet mange statlige arbeidsplasser. Denne beslutningen betyr at viktige kompetansearbeidsplasser igjen lokaliseres i Kristiansund, fortsetter Backer.

– I dag må vi heise flagget – dette er en viktig politisk beslutning for lokalsamfunnet. 

Politireformen som Stortinget vedtok i 2014 var et kompromiss mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti, Venstre og Arbeiderpartiet, og innebar at antallet politidistrikt ble redusert fra 27 til 12. Som følge av reformen ble Sunnmøre politidistrikt slått sammen med Nordmøre og Romsdal politidistrikt. Lokaliseringen av Politimesterembedet ble lagt til Ålesund. 

– Det er mange som fortjener en stor takk i dag. Næringslivet og kommunen har jobbet hardt for å fremsnakke Kristiansund, og har sammen med Mørebenken på Stortinget sørget for en viktig beslutning med stor betydning for Kristiansund og Nordmøre. Mange lokale politikere fra mange partier har også bidratt. Dette viser hva vi kan få til når vi løfter i flokk.

– Nordmøre har alle forutsetninger for å utvikle seg til en vekstregion. I dette bildet hører offentlige og statlige kompetansearbeidsplasser med som en viktig faktor for å tiltrekke seg mennesker som ønsker å bo, jobbe og skape verdier i regionen, avslutter Finn Backer.

Henvendelser kan rettes til Finn Backer på 402 22 111