Politiets lønnssenter bør etableres i Kristiansund

KNN mener at nytt nasjonalt senter for lønn og regnskap i Politiets Fellestjeneste bør etableres i Kristiansund.

NYTT NASJONALT SENTER FOR LØNN OG REGNSKAP I POLITIETS FELLESTJENESTE BØR ETABLERES I KRISTIANSUND

Vi viser til uttalelse fra politimesteren i Møre og Romsdal politidistrikt, Ingar Bøen, som anbefaler at et nytt nasjonalt senter for lønn og regnskap i Politiets Fellestjenester (PFT) bør etableres i Kristiansund. Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) støtter Bøens argumentasjonsrekke fullt ut.

KNN representerer over 400 medlemsbedrifter i elleve kommuner på Nordmøre. Vår hovedoppgave er å styrke næringsutviklingen på Nordmøre, og å jobbe for at regionen blir et attraktivt sted å bo – å flytte til.

Etablering av nye statlige arbeidsplasser i Kristiansund vil bidra til utjevningen av de statlige arbeidsplassene i Møre og Romsdal, og bygge opp under regjeringens region- og distriktspolitikk. Kristiansund har kompetansen og forutsetningene for å huse et nytt nasjonalt senter for lønn og regnskap i PFT.

Kristiansund er en ressurssterk by med senter for beredskap, en av kyst-Norges mest aktive havner og betydelig aktivitet tilknyttet havbruk, olje- og gassnæring. Kristiansundsregionen har også de beste forutsetninger for å bli en fremtidig viktig bidragsyter innen blant annet marine næringer og bioøkonomi. Regionen har behov for flere kompetansearbeidsplasser for å utvikle seg i tråd med sammenlignbare byer og for å ta ut mulighetene som finnes i Kristiansundsregionen i tiden fremover.

Statlige arbeidsplasser er viktig for å kunne rekruttere til regionen. Kristiansund har erfart befolkningsvekst knyttet til olje- og gassnæringen med en topp i 2014. Tilstrømningen av folk til petroleumssektoren har gitt sterke bedrifter og store ringvirkninger. En forutsetning for å tiltrekke seg arbeidskraft er mangfold i arbeidslivet. En solid og velrenommert trainee-ordning har de siste 10 årene også vist oss at unge voksne gjerne vil bo i Kristiansund – så lenge de har tilbud om relevante jobber. Et nasjonalt kompetansesenter for lønn og regnskap vil bidra til at Kristiansund vil kunne rekruttere og beholde tilflyttet kompetanse.

Det drives i dag 63 regnskap- og revisjonsvirksomheter på Nordmøre, hvorav 34 i Kristiansund. Det er allerede etablert sterke økonomi -og regnskapsmiljøer i regionen. Kjøpesenterkjeden Amfi har sitt hovedkontor i Surnadal, og Hydro Aluminium har etablert sitt internasjonale Accounting Competence Center på Sunndalsøra. Det er også kun en times avstand til lignende fagmiljøer i Molde.

Nordmøre og Romsdal har et godt høyskoleutdanningstilbud innen økonomi på bachelor- og masternivå, og vil ha muligheten til å hente kompetanse lokalt i tillegg til nyrekruttering og tilflytting. Et større arbeidsmiljø rundt økonomifagene betyr samtidig at utdanningstilbudet i landsdelen holder seg relevant og interessant. Lokaler, god infrastruktur, boliger og et godt bomiljø vil være noe av det regionen vil kunne tilby PFT.

Kristiansund vil være det beste valget ved plasseringen av PFTs nye regnskapssenter, dere er velkommen til vår regionen!

Med vennlig hilsen,

Monika G. Eeg
Konstituert daglig leder
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.