Over halvparten av medlemmene våre er i full drift

Illustrasjonsbilde Gågata Illustrasjonsbilde Gågata. Foto: Cathrine Elde Husby, KNN

Over halvparten av medlemmene våre (57,3%) er i full drift og har greid å unngå permitteringer. Men flere av bedriftene har merket en lavere etterspørsel eller kanselleringer som følge av koronaviruset.

Etter at korona-krisen startet for alvor i Norge, ble det viktig for oss å kartlegge i hvilken grad koronasituasjonen påvirker våre medlemmer. Derfor gjennomførte vi en digital medlemsundersøkelse, som vi gjenta med korte intervaller for å følge utviklingen. Utvalget er medlemmene i KNN ved daglige ledere/hovedkontakter.

Undersøkelsen er sendt til 293 personer, hvorav 157 respondenter besvarte undersøkelsen. Dette tilsvarer en svarprosent på 53,6%. Vi kan derfor anta at datagrunnlaget fra undersøkelsen inneholder valid informasjon og vil gi et godt bilde på hvordan koronasituasjonen påvirker våre medlemmer. Største svarandel var fra Kristiansund (68%), etterfulgt av Averøy (14%) og Tingvoll (7%). Undersøkelsen har gitt en god indikasjon på hvordan Covid-19 situasjonen har påvirket medlemsbedriftene i KNN. Bredden i representerte bransjer er med på å styrke dette bildet.

Undersøkelsen viser at;

  •  Over halvparten (57,3%) av våre medlemmer er i fortsatt full drift, mens resterende har redusert (23%) eller ikke drift (20%).
  • 31,21 % av bedriftene har permittert ansatte helt eller delvis, mens 7% har varslet permitteringer.
  •  En stor andel av medlemsbedriftene (75%) har opplevd reduksjon og/eller kanselleringer av ordre etterspørsler som følge av korona.
  • De lokale karantenereglene påvirker 78% medlemsbedriftene i negativ retning. Mens 22% påvirkes ikke av karantenereglene.
  •  2/3 av respondentene mener kommunen burde delta i dugnaden med kommunale tiltak, men at det er usikkerhet knyttet til hvordan kommune kan bidra på best mulig måte.

Flere av bedriftene er redd for ettervirkningene etter dette, og opptatt av at vi ikke må prate ned markedet selv og ha fokus på de som holder driften i gang.  

Vi må fortsette å handle varer og tjenester lokalt, og de offentlige anbudene må ikke stoppe opp.

Undersøkelsen er gjennomført 30.mars – 1.april med en svarandel på 53,6%

Datagrunnlaget og spørsmålene ser dere her.