ORKidés sluttrapport i regionutredningen er klar

Vurdering av fremtidig regionstruktur for Nordmøre Vurdering av fremtidig regionstruktur for Nordmøre. Foto: ORKide – Nordmøre Regionråd

(28.10.2016) I dag ble utredningen om framtidig regiontilhørighet for Nordmøre lagt fram på ORKidé – Nordmøre Regionråd sitt møte på Tingvoll fjordhotell. Prosessleder Roland Mauseth sier at utredningen er ment å supplere det utredningsarbeidet som skjer på fylkesnivå, og at den ikke er noen erstatning for dette arbeidet.

Last ned rapporten her