Nytt tilbud til innbyggere og næringsliv i Averøy kommune

Averøy kommunehus Averøy kommunehus.

I samarbeid med advokatfirmaet Velund & Co tilbyr Averøy kommune gratis advokatkonsultasjon på inntil ½ time for kommunens innbyggere og næringsliv.

Tilbudet gjelder innenfor de fleste rettshjelpområder som f.eks.

  • Familiesaker: skifte mellom ektefeller, samboerforhold, barnefordeling, samboeravtaler, fremtidsfullmakter, arv og testamenter.
  • Arbeidsrettslige saker: Permitteringer og oppsigelser mm.
  • NAV saker, yrkesskade og forsikringssaker mm.
  • Kjøp, reklamasjon og eiendomstvister mm.
  • Næringssaker, oppstart av virksomheter, finansieringssøknader mm.

Tilbudet gjelder i første omgang annenhver onsdag kl. 10 - 14, med opppstart onsdag 20. mai. 

Time bestilles hos servicekontoret til: 71513500 eller post@averoy.kommune.no