Nytt medlem: Tingvoll Økopark AS

Tingvoll Økopark Tingvoll Økopark.

Vi ønsker Tingvoll Økopark AS velkommen som medlem i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

Tingvoll Økopark - et nasjonalt opplevelsessenter - åpner sommeren 2017. Her vil publikum blant annet kunne «reise i jorda», og oppleve hvordan livet i jorda danner grunnlaget for maten vi dyrker. Dette vil bli et sted der hele familien på en artig måte kan lære om de mest kompliserte sammenhengene i naturen. Parken ligger på Tingvoll på Nordmøre. Her har de også mange dyr, blant annet et stort fjøs med økologisk mjølkeproduksjon. Selve garden blir drevet som et familiebruk. Gardbrukerne er tett knytta opp til de andre aktivitetene på garden, og deler av jorda blir brukt til forsøk av NIBIO og NORSØK, som har kontorer her. Forskerne og rådgiverne formidler gjerne til det store antallet besøkende som kommer hvert år.

Kontaktinformasjon:
Tingvoll Økopark AS
6630 Tingvoll

v/Kristin Sørheim
post@okoparken.no
Tlf. 952 86 060 eller 905 24 857

Trykk her for å gå til Tingvoll Økopark sine nettsider.

Trykk her for å gå til Tingvoll Økopark sin Facebookside.