Nytt medlem: Orkla Credit

Vi ønsker Orkla Credit velkommen som medlem i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.
Nytt medlem: Orkla Credit

Orkla Credit bistår i alle typer næringer med innfordringstjenester. De har kunder over hele landet og hovedfokuset ligger på å finne gode løsninger i enhver sak.

Målet for Orkla Credit er at kundene skal få gode inkassorutiner som fører til minimale tap, og som bidrar til at bedriftene kan bruke tiden på sin kjernevirksomhet. Det er også viktig for de å finne en god løsning for skyldneren slik at denne fortsatt kan være kunden til oppdragsgiveren.

Med erfaring helt tilbake til 1987 har de stor erfaring og kompetanse innenfor fagområdet inkasso.

Kontaktinformasjon:
Orkla Credit
Orkdalsveien 100
7300 Orkanger

Telefon: 72 49 90 70
E-post: firmapost@orklacredit.no

Besøk selskapets nettside ved å trykke her.
Følg selskapet på Facebook ved å trykke her.

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.