Nytt medlem: Nordic Seaway Solutions AS

Vi ønsker Kristiansund-selskapet Nordic Seaway Solutions AS velkommen som medlem i næringsforumet.
Nytt medlem: Nordic Seaway Solutions AS

Nordic Seaway Solution AS. Logo.Gründerne Mounir Elbezazi og Odd-Inge Hoel Drågen vil bidra til å gjøre Nordmøre enda mer attraktivt, både for tilreisende og fastboende. Deres nyetablere selskap Nordic Seaway Solutions satser på blant annethavrafting og mannskapsutleie. Innen fem år har de satt seg som mål å ha fem årsverk.

Kontaktinformasjon: 

Nordic Seaway Solutions AS
Grendals Gate 5
6518 Kristiansund
Telefon: 908 61 945
www.nordicss.no

 

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.