Nytt medlem: Maritime House AS

Vi ønsker Maritime House AS velkommen som medlem i næringsforumet.
Nytt medlem: Maritime House AS

Maritime House AS er et kompetansebasert selskap med hovedsete i Kristiansund. Vår strategi er å kombinere bred kunnskap fra industrien med solid forretningsforståelse for å bidra til at våre samarbeidspartnere videreutvikler spisskompetanse og muligheter. Ved å utvikle og skreddersy maritime konsulenttjenester tilpasset våre samarbeidspartnere, støtter vi opp om deres unike konkurransefortrinn. Våre løsninger er sentrerte rundt forenkling og tydeliggjøring av strategiske faktorer for å sikre langsiktig og bærekraftig lønnsomhet.


Kontaktinformasjon:

Maritime House AS
Besøk: Fredericiaveien 39, 6514 Kristiansund
Post: Postboks 610, NO-6501 Kristiansund
Telefon: 971 33 161
E-post: post@maritimehouse.no
Web: www.maritimehouse.no

 

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.