Nytt medlem: Lerøy Midt, avd. Bogen

Fra Lerøy Midt sitt anlegg Bogen på Frei i Kristiansund Fra Lerøy Midt sitt anlegg Bogen på Frei i Kristiansund. Foto: Erika Indergaard, KNN

(23.09.2016) Vi ønsker Lerøy Midt, avdeling Bogen, velkommen som medlem i næringsforumet.

Lerøy Midt er en sammenslutning mellom Lerøy Hydrotech AS i Kristiansund og Lerøy Midnor AS på Hitra. De to fusjonerte i 2013. Selskapet har flere oppdrettsanlegg i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Selskapet er eid 100 prosent av konsernet Lerøy Seafood Group ASA, som har hovedkontor i Bergen.

På anlegget Bogen på Frei er det seks laksemerder og en fôrflåte hvor mannskapet styrer den automatiske fôringen av laksen fra et kontrollrom.