Nytt medlem: Lerøy Midt AS

Fra Lerøy Midt sitt anlegg Bogen på Frei i Kristiansund Fra Lerøy Midt sitt anlegg Bogen på Frei i Kristiansund. Foto: Erika Indergaard, KNN

Vi ønsker Lerøy Midt AS velkommen som medlem i næringsforumet.

Lerøy Midt er en sammenslutning mellom Lerøy Hydrotech AS i Kristiansund og Lerøy Midnor AS på Hitra. De to fusjonerte i 2013. Selskapet har flere oppdrettsanlegg i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Selskapet er eid 100 prosent av konsernet Lerøy Seafood Group ASA, som har hovedkontor i Bergen. På Hitra ligger Lerøy sitt største anlegg for bearbeiding av laks. Her fileteres og pakkes laksen som seinere distribueres til norske butikker og til eksport. Fabrikken har tilgang til de beste råvarene, rett fra sjøen.

Anlegget Bogen på Frei var fra før av medlem i KNN, og vi tar det som en tillitserklæring når Lerøy nå utvider sitt medlemskap til å inkludere følgende avdelinger:
Havbruk Møre          
Bogen, Vikageilen, Endreseth og teknisk i Kristiansund
Hogsneset i Averøy                        
Naustnesset i Gjemnes
Seglråa i Aure
Urda i Surnadal

Trykk her for å gå til Lerøy Midt sine nettsider.