Nytt medlem: iRegnskap AS

Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde. Foto: iRegnskap AS

Vi ønsker iRegnskap AS velkommen som medlem i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

iRegnskap leverer alle regnskapstjenester fra a til å. Gjennom erfaring, god systemteknologi og sikre løsninger har iRegnskap ambisjoner om å være et ledende regnskapskontor i Molde og omegn, kjent for å levere til avtalt tid og kvalitet. Sammenlignet med tradisjonelle regnskapskontorer tilbyr iRegnskap/Tripletex lavere regnskapskostnader og bedre oversikt ved bruk av regnskapsteknologi. Gode rutiner og struktur gjør at vi rapporterer mva, skatt, arbeidsgiveravgift, selvangivelse m.m. i god tid før fristene. iRegnskap følger opp at frister holdes og foretar avstemming og kvalitetskontroll av regnskapet.

Bedriften ble etablert januar 2012. Hovedkontoret ligger i Molde, og avdelingskontor i Kristiansund er på plass i løpet av mai 2017. 

Kontaktinformasjon: 
iRegnskap AS
Kongens Plass 1 (fra mai 2017)
6509 Kristiansund

v/Kim Einar Schjølberg
kimeinar@iregnskap.no
Tlf. 40 00 16 20

Bedriftens hjemmeside finner du her.