Nytt medlem: Greenshore

Greenshore Greenshore.

Vi ønsker Greenshore velkommen som medlem i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

Greenshore betjener fiskeri- og havbruksnæringen, fartøy og anlegg. Selskapets portefølje består av en rekke ferdige produkter , og de er involvert i å skreddersy automasjonsløsninger og driver med nyutvikling som løser utfordringer i havbruksnæringen. 

Greenshore skal tilføre miljøteknologi til sine kunder slik at miljøavtrykket av virksomheten reduseres. Gjennom sine produkter og tjenester sørger de for at kundene får sikrere og enklere prosesser som forbedrer arbeidsmiljøet for ansatte, bedrer fiskevelferden og øker verdiskapningen.

Kontaktinformasjon:
Greenshore AS
Industriveien 7
6517 Kristiansund N

Telefon: 47153153
E-post: kontakt@greenshore.no

Besøk bedriftens nettside ved å trykke her.
Følg bedriften på Facebook ved å trykke her.