Nytt medlem: Exmachina AS

Vi ønsker Exmachina velkommen som medlem i næringsforeningen.
Nytt medlem: Exmachina AS

Kontaktinformasjon: 
Exmachina AS
Sveggaveien 18
6508 KRISTIANSUND N

Telefon: 99 09 19 16
E-post: info@exmachina.no
Nettside: www.exmachina.no

Kontaktperson: Daglig leder Randi Paulits  

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.