Nytt medlem: A2B Kristiansund

Vi ønsker A2B Kristiansund velkommen som medlem i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.
Nytt medlem: A2B Kristiansund

A2B har over 15 års erfaring med undervisning av voksne flyktninger og innvandrere i temaer som språk, kultur, samfunnskunnskap og jobbsøking. Hovedformålet med undervisningen er at denne målgruppen raskere skal kunne bli en del av det norske samfunnet. A2B Norge mener dette best skjer gjennom å tidlig komme seg inn på arbeidsmarkedet, hvor den mest naturlige formen for integrering finner sted.

Avdelingen i Kristiansund underviser blant annet i norsk-/AMO-kurs for NAV, og gir også veiledning og coaching.

Kontaktinformasjon: 
A2B Kristiansund 
Industriveien 17 (midlertidig)
6517 Kristiansund

V/ Henrik Caplan Strand 
hecas@a2bnorge.no
Tlf. 48059406

www.a2bnorge.no 

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.