Nyheter fra Samferdselskonferansen 2018

Her finner du informasjon om innledere og siste nytt fra Samferdselskonferansen som arrangeres torsdag 14. juni i Kristiansund.
Nyheter fra Samferdselskonferansen 2018

TRYKK HER FOR MER INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SAMFERDSELSKONFERANSEN 2018.

(04.06.2018) Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, er siste innleder ut på Samferdselskonferansen.

Han skal snakke om «Urbanisering og nasjonens behov for verdiskaping – går vi i riktig retning?»

Erling Dokk Holm har doktorgrad fra Arkitekt- og designhøyskolen og har arbeidet og publisert på områder som forbrukersosiologi, politisk teori, byplanlegging og arkitektur. Hans forskning de siste årene har kretset rundt spørsmål om urban vekst og byers sosiale, økonomiske og kulturelle liv. Erling Dokk Holm har tidligere vært ansatt i Norsk Form. Han har sittet i flere statlige utvalg og råd, og er en hyppig foredragsholder for næringsliv og offentlig sektor. Han er spaltist i Dagens Næringsliv, og har markert seg med sterke meninger om form, reklame og moderne forbruksmønster. 

(01.06.2018) Ole Kristian Pettersen, sjef for Lokale lufthavner i Avinor, er blant innlederne på Samferdselskonferansen.

Hans tema er framtidsplanene for Avinor i Midt-Norge. Ole Kristian har sin utdannelse fra, og har jobbet i, Luftforsvaret i til sammen 12 år. Han har tidigere vært ansatt i Fokus (nå Danske Bank i Kristiansund og Molde). I 13 år har han vært Lufthavnsjef ved Kristiansund lufthavn, og i et halvt av disse årene har han vært lufthavnsjef i Hammerfest i tillegg.

(31.05.2018) Iver Nordseth, medlem i Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune, kommer til Samferdselskonferansen.

Han har vært heltidspolitiker siden 1992, - de siste 26 årene for Venstre. Iver har vært ordfører i Smøla i 5 perioder (fra 1992 til 2011). Samferdsel og fergeproblematikk er en del av hans daglige fokus. Han har vært fylkespolitiker siden 1999, også her har samferdsel vært hovedsektoren for ham. Videre har han vært medlem av Samferdselsutvalget i snart 5 perioder, - også som leder av utvalget i en periode. De to siste periodene har han vært med i Fylkesutvalget, både som medlem og gruppeleder. Iver har to perioder som leder av FTU - Trafikktryggingsutvalget i Møre og Romsdal. Han er utdannet Cand.mag./adjunkt i realfag - og har praktisert som lærer i ungdomsskolen i 17 år. Vi ser fram til hans innlegg om «Ferjerevolusjonen - eksempel ferjepakke Nordmøre».

(30.05.2018) «Selvforsterkende prosesser sett i kraft av valgene som gjøres» er tema for Ingvill Kvernmo, når hun står på podiet under Samferdselskonferansen.

Ingvill er nå ansatt som prosjektleder for sammenslåingsprosjektet og rådmann i Orkland kommune. Hun kommer fra stillingen som rådmann i Orkdal kommune. Ingvill har tidligere vært direktør i Håndverkerforeningen og Entreprenørforeningen for bygg og anlegg i Trøndelag. Hun har også, blant annet, vært manager/konsulent i PwC. Ingvill har jobbet mye med endrings- og omstillingsprosesser i både privat og offentlig virksomhet. Hun har tidligere hatt politisk engasjement blant annet i kommunestyre i Orkdal og bystyret i Trondheim. Ingvill har bred bakgrunn fra organisasjonsliv, politikk og styrearbeid. Hun har en Master i samfunnsøkonomi fra NTNU, hvor hun skrev oppgave om effektene av kommunereformen på 60 tallet, og har ellers videreutdanning innen prosjektledelse og statistikk og ledelsesfag i fagkretsen.

(29.05.2018) Kristin M. Sørheim kommer til Samferdselskonferansen i Kristiansund.

Kristin er leder av samferdselsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune. Hun tar fatt i tema hvorfor det vil være viktig med lenger nedbetalingstid på bompengelån.

(28.05.2018) Kjetil Strand skal gi oss status i anledning utbygging av E39.

Kjetil er strategisjef i Statens vegvesen Region midt, en rolle han har hatt siden 2006. Tidligere har han vært ansatt i Statens vegvesen i Bergen (Hordaland og Region vest) og fem år i et konsulentfirma i Bergen. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH.

(25.05.2018) Marius Gjerset, teknologiansvarlig ZERO, har tema «Framtidig transportutvikling» når han holder sitt foredrag.

Marius jobber med CO2-håndtering, offshoreutslippene og fornybar energi. Han har tidligere arbeidet i Statoil med CO2-håndteringsteknologier fra gasskraft. I tillegg har han vært daglig leder i Natur og Ungdom og økonomisjef i Naturvernforbundet. Marius Gjerset er utdannet sivilingeniør innen Energi og Miljø fra NTNU.

(24.05.2018) Fylkesplansjef Ole Helge Haugen i Møre og Romsdal fylkeskommune kommer til Samferdselskonferansen.

Ole Helge har ansvar for statistikk og samfunnsansvar for hele fylket. Han har en mastergrad i offentlig administrasjon og statsvitenskap fra Copenhagen Business School, og har arbeidet med samfunnsanalyser i Møre og Romsdal i mange år. Ole Helge er opptatt av samfunnsutviklingen i fylket og hvordan det utvikler seg i forhold til demografi, arbeidsmarked, flytting og pendling, ungdom og utdanningsnivå. Hos oss skal han snakke om «Urbanisering/sentralisering – hvor peker pilene?»

(23.05.2018) Tommy Skjervold, statssekretær i Samferdselsdepartementet er første innleder ut under Samferdselskonferansen.

Han skal gi oss et framtidsblikk. Tommy Skjervold har siden 1997 hatt flere tillitsverv i FrP, og han har fra 2015-2017 sittet som bystyremedlem og medlem av Samferdsels- og miljøkomitéen, - et verv han nå har permisjon fra. Tommy Skjervold har sin yrkeserfaring fra Korn Ferry, som Managing Associate, og har jobbet som rådgiver Research og analyse i Visindi og ISCO Group. I tillegg har han vært byrådssekretær for miljø og samferdsel ved Byrådet i Oslo, og jobbet som investeringsrådgiver i Acta Kapitalforvaltning.

Han er utdannet siviløkonom, MSc, i økonomi ved Handelshøyskolen BI Oslo og tok før det Bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Oslo.

(04.05.2018) Smakebit fra programmet

Blant dyktige innledere og aktuelle tema finner du:
Statssekretær Tommy Skjervold, Samferdselsdepartementet. Han gir et framtidsblikk sett fra politisk ståsted.
Førsteamanuensis Erling Dokk Holm, Høyskolen Kristiania har tema «Urbanisering og nasjonens behov for verdiskaping – går vi i riktig retning?»
Teknologiansvarlig Marius Gjerset, ZERO dekker tema «Framtidig transportutvikling».

Dette bare som en liten «smakebit» - sett av datoen!

Samferdselskonferansen banner

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.