Nyheter fra Nordmørskonferansen 2018

Her finner du informasjon om innledere og siste nytt fra Nordmørskonferansen som arrangeres torsdag 25. januar i Kristiansund.
Nyheter fra Nordmørskonferansen 2018

TRYKK HER FOR MER INFORMASJON OG PÅMELDING TIL NORDMØRSKONFERANSEN 2018.

(24.01.2018) Velkommen til Nordmørskonferansen!

Daglig leder Finn Backer, KNN, og leder Roger Osen, ORKidé - Nordmøre regionråd, ønsker velkommen når Nordmørskonferansen går av stabelen i morgen.

Finnhar vært ansatt i KNN siden 1. mai 2016. Han har en Bachelor innen Ledelse og Markedskommunikasjon fra BI, og bred erfaring som leder både i Norge og i Nord-Amerika innen IT, shipping, finans/M&A og offshoreteknologi. Finn har hatt mange styreverv og sitter for tiden som styreleder i Vindel AS, Kristiansund Ballklubb og Gripship.

Roger er ordfører i andre periode fra Smøla. Han er regionrådsleder og styreleder i Kristiansund og Nordmøre Havn. Før han ble ordfører jobbet han som Installation Manager Offshore i henholdsvis Aker Solutions og Aibel. Før det jobbet han i Nordmøre Energiverk i diverse stillinger. Roger har fagbrev som høyspentmontør og elektriker som grunnkompetanse, og har gjennom tiden bygd på denne med teknisk fagskole, bedriftsøkonomi og toårig ingeniørutdanning.

(24.01.2018) Fylkesplansjef Ole Hlege Haugen kommer til Nordmørskonferansen. 

Vi er glad for å ha med oss fylkesplansjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Ole Helge Haugen, som innleder på Nordmørskonferansen torsdag førstkommende.
 
Ole Helge har ansvar for statistikk og samfunnsansvar for hele fylket. Han har en mastergrad i offentlig administrasjon og statsvitenskap fra Copenhagen Business School, og har arbeidet med samfunnsanalyser i Møre og Romsdal i mange år. Ole Helge er opptatt av samfunnsutviklingen i fylket og hvordan det utvikler seg i forhold til demografi, arbeidsmarked, flytting og pendling, ungdom og utdanningsnivå. Hos oss skal han snakke om tilrettelegging for vekst og utvikling.
 
Ole Helge stepper inn for Jan Tore Sanner, som er forhindret fra å komme som følge av endringer i regjeringen.

(23.01.2018) Løypemeldinger på Nordmørskonferansen 25. januar.

Disse tre gir oss løypemeldinger på årets Nordmørskonferanse:
Campus Kristiansund v/prosjektleder Roland Mauseth
Fotobyen v/styreleder NLE Lars Liabø
Nye Kom Trainee v/trainee Inger Johnsen

(22.01.2018) Fleip eller fakta, - hva styrer utviklingen av havbruksnæringen?

Dette er tema daglig leder Anders Marthinussen, Kontali Analyse AS, belyser under Nordmørskonferansen.

Anders er utdannet veterinær fra Norges veterinærhøgskole i Oslo. Han har jobbet 20 år i havbruksnæringen i mange ulike roller, - som veterinær i Nordvest fiskehelse, produksjonssjef både i Lerøy Hydrotech (Lerøy midt i dag) og AquaGen. Anders jobbet som Europeisk salgs og markedssjef for AquaGen i 4 år før ferden gikk til Kontali Analyse i 2015. Med kunnskap og praktisk erfaring fra hele verdikjeden har Anders fått jobbe med modellering av den globale lakseproduksjonen samt utredninger og prognosearbeid for næringsaktører, organisasjoner, leverandører, forvaltning og finans. Som mangeårig styreleder i KBBL har han jobbet med visjonen om å sette Kristiansund på kartet som verdens beste bosted gjennom boligbygging og samfunnsengasjement. 

(19.01.2018) Hva er viktig for videre vekst og utvikling på Nordmøre - sett med næringslivets øyne.

Victor Jensen og Pål Farstad er utfordret på samme tema i anledning Nordmørskonferansen 2018.

Victor er administrerende direktør og eier av Abyss Group. Han er utdannet ved Luftkrigsskolen, og har i tillegg mellomfag i sosialøkonomi og matematikk fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet i Abyss siden 2001, og har før dette hatt lederstillinger i Luftforsvaret, Sellgrens Veveri og Umoe Sterkoder. Victor har stått bak etableringen av en rekke bedrifter, sist i rekken er Sushi Bar Kristiansund som åpnet i mars 2017. I tillegg til styreverv i egne bedrifter er han styremedlem i NHO Møre & Romsdal, Ocean Network og Bølgen Invest.

Pål er nytilsatt reiselivsdirektør for Nordmøre og Romsdal i Visit Nordvest. Han var lærer/adjunkt i ett år før nærings- og organisasjonslivet tok ham. Han startet i Norges Fiskarlag i Trondheim i 1986, og kom til Kristiansund i 1990 for å drive Nordmøre Fiskarlag. Pål var daglig leder i Nordmøre Fiskarlag i 14 år. Etter det har han vært daglig leder i Kom vekst, i Kvernberget Vekst og i Nordmøre Fiskebåt. Pål har også jobbet som bedriftsrådgiver i Triangel AS. Han har hatt en rekke styre- og tillitsverv i næringslivet og samfunnslivet for øvrig på Nordmøre. Han er Venstrepolitiker med spesiell oppmerksomhet på politikkområdene næring, samferdsel, utdanning og kultur. Pål ble valgt til bystyret i Kristiansund og fylkestinget i Møre og Romsdal i 2011, og var stortingsrepresentant fra 2013-2017. Her ble han valgt til næringskomiteen, med ansvar for Venstres næringspolitikk. Herunder politikk for bl.a. innovasjon, entreprenørskap, statlig eierskap, reiseliv, fiskeri, havbruk, maritime saker og landbruk. 

(18.01.2018) Nordmørskonferansen setter fokus på samhandling for morgendagens helsetjeneste - forskning, innovasjon, teknologi og næring.

Det er prosjektdirektør Bjarte Bye Løfaldli ved Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund som skal informere oss nærmere. Bjarte er PhD innen Nevrobiologi. Han har vært Mastergradsstudent i laboratoriet til professor Hanna Mustaparta (Gruppe for Nevrofag), Institutt for Biologi, NTNU (2005-2007), og doktorgradsstipendiat med undervisningsansvar i laboratoriet til professor Hanna Mustaparta (2007-2012). Dette med prosjektfinansiering fra Det Kongelige Norske Videnskapers Selskab og Institutt for Biologi/NTNU. Bjarte har også vært postdoktor ved Kavliinstituttet/Senter for Nevrale Nettverk, Det Medisinske fakultet, NTNU (2012-2014). Da hadde han prosjektfinansiering fra Kavliinstituttet (Edvard og May-Britt Moser).

Han har vært laboratorieleder og senioringeniør ved Kavliinstituttet/Senter for Nevrale Nettverk/Norsk Hjernesenter, Medisinske Fakultet, NTNU, Trondheim  (2014-2017). Bjarte startet permisjon fra nåværende stilling ved Kavliinstituttet, opprinnelig for å være prosjektleder FoUI ved Helseinnovasjonssenteret (2017-2017).

(17.01.2018) Vi gleder oss til å ønske Thomas F. Anglero vel møtt til Nordmørskonferansen.

Hans tema «Fusion of Technology, Culture and People» vet vi at vil fenge mange. Foredraget holdes på engelsk.

Thomas F. Anglero er Director of Innovation i IBM Norway, - ansvarlig for IBM Watson og innovasjon. Thomas er skaperen av IBM Watson Innovation Lab ved Oslo Cancer Cluster (en forsknings- og industriklynge innen kreft, dedikert til å akselerere utviklingen av ny kreftbehandling og diagnostikk til det beste for kreftpasientene). Oslo Cancer Cluster er hovedkvarter for alle nordiske land.

Han er en av de mest ettertraktede og anerkjente foredragsholderne i Norden. Thomas er ekspert på innovasjon, teaching disruption (en egen undervisningsteknikk som han gjennomfører for lederteam) og på kunstig intelligens og dens effekt på mennesker, samfunn og næringsliv. I første halvdel av 2017 holdt Thomas presentasjoner på over 50 konferanser til over 20 000 deltakere, og han var rådgiver for flere næringslivsledere og embetsmenn i Europa.

Thomas var, før han begynte i IBM, Director of Innovation hos norske skattemyndigheter. Han har over 25 års erfaring fra global IT og telecom executive erfaring, som inkluderer flere nyetableringer i USA, Norge og Serbia.

Han er en dedikert sosial entreprenør, som holder kurs og foredrag om lidenskap, ledelse og verdighet. I 2008 ble Thomas kåret til en av de 10 mest innflytelsesrike utlendinger i Norge, og han bidrar fremdeles med sin ekspertise, energi og evne til å forklare komplekse fagområder/problemstillinger på en enkel måte til alt fra næringslivsledere og topp-politikere til kommende unge ledere.

Thomas er en Level-2 FIBA basketball trener med mer enn 10 års erfaring. Han er triathlonutøver og en rollemodell til tusener som vokser opp i vanskelig kår - i storbyghettoer - og som har talent men ikke de samme mulighetene som andre.

(16.01.2018) Du treffer politisk redaktør Tone Sofie Aglen, Adresseavisen, på Nordmørskonferansen.

Hun skal lede samtale med tema «Vi ønsker et sterkere Nordmøre, - hva gjør vi sett fra politikernes ståsted». Tone Sofie Aglen er utdannet statsviter fra NTNU. Hun har tidligere vært kommunalråd i Trondheim, samt rådmann og kommunikasjonsdirektør i SIVA. Hun har erfaring fra ulike styreverv i offentlig forvaltning og næringsliv.  

I samtalen har hun med seg stortingsrepresentantene Jenny Klinge og Vetle Wang Soleim, og ordførerne Kjell Neergaard fra Kristiansund kommune og Ingrid O. Rangønes fra Averøy kommune.

(15.01.2018) KBKs Kjetil Thorsen til Nordmørskonferansen.

KBK fikk ORKidéprisen for 2016, og Kjetil Thorsen kommer på Nordmørskonferansen for å snakke om prisvinneren ett år etterpå.

Kjetil har vært en del av nordmørsfotballen i 40 år, og daglig leder i Kristiansund Ballklubb i 11 år. Han vil fortelle mer om klubben, - om suksesshistorien med 14 års sammenhengende resultatforbedring. Laget for lidenskap ble, som vi alle gleder oss over, nr. 7 i Eliteserien i debutsesongen 2017. Vi gleder oss!

(10.01.2017) Hva er viktig for videre vekst og utvikling på Nordmøre - sett fra SpareBank 1 Nordvest.

Dette er tema når banksjef Rune Solli entrer podiet på Nordmørskonferansen 25. januar.

Rune er utdannet siviløkonom fra BI (1995) og har grunnfag i sosialøkonomi fra UIO (1990). Han ble ansatt i SpareBank 1 Nordvest, som bedriftsrådgiver i 1998 og som banksjef leder Næringsliv fra 2005. Han har tidligere erfaring fra offentlig innkjøp i staten og fra regnskapsbransjen. Rune har i tillegg styreerfaring fra lokalt næringsliv.

(05.01.2018) Ivar Torset er møteleder for Nordmørskonferansen.

Han er - både lokalt og etter hvert også litt mer perifert - titulert som Ivar Skrivar. Han ble i desember tildelt Aure kommunes kulturpris for 2017. Ivar er født og oppvokst på Skardsøya i flid og nøysomhet uten bruforbindelse. Sønn av en snekker, og født av ei mor som det står i sangen til Åge Aleksandersen.

Ivar bestemte seg for å bli elektriker, og jobbet innen elektrofaget helt fram til 1996, da Nordvestnytt tok kontakt da de trengte en journalist i Aure. Han har vært innen avisbransjen helt siden da, med litt avbrekk som lærer og selvstendig næringsdrivende. I dag er han eier av lokalavisa Nordvestnytt, i tillegg til at han er redaktør og journalist. Til tider i overkant sosial, men liker også å slappe av i Plysjbyen i Aure sentrum som nå er skrivarens bopel.

Ellers er det ikke en dag uten frivillig arbeid, og da i særdeleshet revy. Har vært leder i Aurerevyen siden starten i 1995. Mye brukt som speaker, inkludert fast mikrofon under Toppidrettsveka. Sportslig gal, og er nå på en solid opptur etter at favorittlaget Manchester City fikk penger på bok og Pep i laget. Ellers samfunnsinteressert og samfunnsengasjert. Ikke redd for å stikke fram hodet, eller ta fram penna. Ivrig talsmann for frivilligheten, og framsnakker gjerne de som tar i et tak for andre.

KNN ser – sammen med Ivar – fram til å ønske vel møtt til Nordmørskonferansen 2018.

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.