Nyheter fra Desemberkonferansen 2018

Her finner du informasjon om innledere og siste nytt fra Desemberkonferansen som arrangeres torsdag 6. desember i Kristiansund.
Nyheter fra Desemberkonferansen 2018

TRYKK HER FOR MER INFORMASJON OG PÅMELDING TIL DESEMBERKONFERANSEN 2018.

(29.11.2018) Administrerende direktør Leif Johan Sevland, Stiftelsen ONS, kommer for å snakke om tema: Betraktninger rundt de pågående store endringene i aktørbildet på NCS, og hva vil kunne skje med dette i framtiden.

Sevland var ordfører i Stavanger fra 1995 til 2011. I tiden som ordfører bidro han til å styrke byen som Norges oljehovedstad. Han har ledet flere initiativ for å fremme regionen og olje- og gassindustrien som er basert der. Som ordfører arbeidet han for å stimulere vekst og innovasjon i den internasjonale energisektoren. Han var blant grunnleggerne av Verdens Energibyer (World Energy Cities Partnership, WEPC), hvor han var President i sju år.

En tett dialog og samarbeid med partnerne i industrien – og kolleger i andre internasjonale energihovedsteder – kombinert med hans politiske erfaring, har gitt Sevland en unik innsikt i denne stadig skiftende industrien. I 2012 ble Leif Johan Sevland administrerende direktør for Stiftelsen ONS. Han har styreverv i en rekke selskap. Sevland er også honorær konsul for Frankrike i Stavanger.

(26.11.2018) Vi i KNN gleder oss, sammen med våre møteledere Kitty og Geir Arne, til å ønske vel møtt til Desemberkonferansen 2018.

Kitty Eide, kommunikasjonssjef A/S Norske Shell, har kommunikasjonsansvar for Shells drift og prosjekter i Norge, som inkluderer samfunns-/mediakontakt, beredskap og krisekommunikasjon. Kitty er utdannet innen journalistikk og samfunnsfag, og har over tretti års erfaring fra begge sider av mikrofonen, med lang fartstid i NRK før hun startet i Shell i 2002. Kitty sitter i programkomitéen for Desemberkonferansen.

Geir Arne Drangeid, seniorrådgiver/partner First House, har over 30 års erfaring fra norsk olje- og gassbransje, først som journalist, senere som kommunikasjonsansvarlig i flere Aker-selskaper, og nå som rådgiver for en rekke selskaper i denne næringen. I perioden 2004 til 2010 var han konserndirektør med ansvar for kommunikasjon, investorkontakt og personal- og organisasjonsutvikling i investeringsselskapet Aker. Geir Arne sitter i programkomiteen for Desemberkonferansen.

(23.11.2018) Odin Jensenius, sauebonde og kommunikasjonsekspert - Fremad for folk og for fe!

Odin Jensenius, sauebonde og kommunikasjonsekspert, bedyrer at til tross for at han kommer fra et bitte lite sted i Norge, er han kjent både nord, sør, øst og vest i landet.
 
Til vanlig jobber han med det samme som forfedrene hans har gjort i århundrer, men som en mann av vår tid er Odin Jensenius den første i familien som i tillegg har utdannet seg innen moderne kommunikasjon. Hans faglige fokus ligger i spennet mellom analog mellommenneskelig samhandling og digitale, animalsk-humanistiske forbindelser. Siden starten på 2000-tallet har sauebonden høstet enorm erfaring til sine studier og ikke minst foredrag, i en av de største norske telekommunikative suksessene noensinne.
 
Sammen med kompanjong og medskaper Are Sende Osen skapte han radiohistorie da by og sau knyttet tau i det prisbelønte radioprogrammet Are og Odin: Du vil aldri oppleve et fåredrag som dette igjen!
 
Hans tema: Fremad for folk og for fe!

(20.11.2018) Tove Stuhr Sjøblom, Digital Transformation Director TechnipFMC - Digital transformasjon, – kreves en kulturoppgradering?

Tove Stuhr Sjøblom, Digital Transformation Director TechnipFMC, leder den digitale transformasjonsprosessen i TechnipFMC gruppen.

Sjøblom var administrerende direktør i Oslo Energy Forum fra 2016 til 2018. Hun har 25 års erfaring fra Hydro og Statoil (nå Equinor), og har innehatt en rekke lederroller; Senior Vice President Exploration Norwegian Continental Shelf, Executive Vice President og Chief of Staff, Senior Vice President, Sub-Sahara Africa og Managing Director, Aberdeen. Tove har en mastergrad i anvendt geofysikk fra NTNU.

Hennes tema: Digital transformasjon, – kreves en kulturoppgradering?

(19.11.2018) Karl-Petter Løken, konsernsjef Kværner AS - Hvordan har Kværner klart å holde seg konkurransedyktig?

Karl-Petter Løken, konsernsjef Kværner AS, kom til Kværner i vår, etter å ha vært leder for prosjektutvikling i Lundin. Han er utdannet sivilingeniør og har hatt en rekke viktige stillinger i olje- og gassindustrien. Blant annet var han Engineering Manager for utbyggingen av Edvard Grieg-feltet fra 2011 til 2015. – Kværner var hovedleverandør for denne utbyggingen.

Karl-Petter Løken har en sterk forståelse av industrien, og han har bred erfaring med å utvikle lag som kan levere topp resultater. Som tidligere RBK og landslagsspiller kan han vise til 36 A-landskamper for det norske fotballandslaget, og han rakk å bli seriemester syv ganger samt cupmester fire ganger med Rosenborg.

Hans tema: Hvordan har Kværner klart å holde seg konkurransedyktig?

(16.11.2018) Mads Andersen, konsernsjef Aibel - Aibel – en kompetansevirksomhet i en syklisk industri

Mads Andersen, konsernsjef Aibel, tiltrådte sin stilling i januar 2017. Han har 29 års erfaring fra internasjonal olje- og gassindustri, både innen boring- og brønnoperasjoner, reservoarutvikling, prosjektgjennomføring og undervannsteknologi.

Andersen startet sin karriere i 1989, som internasjonal feltingeniør i Schlumberger og jobbet senere i Saga Petroleum. Han har innehatt topplederstillinger i Aker Solutions, Cameron International og OneSubsea (datterselskap av Schlumberger), før han begynte i Aibel i november 2016.

Mads Andersen er utdannet sivilingeniør (Mechanical Engineering) ved universitetet i Glasgow og bedriftsøkonom fra BI. Ved siden av ledervervet i Aibel, er han også styreleder i Norsk Petroleumsforening og styremedlem i Stiftelsen ONS.

Hans tema: Aibel – en kompetansevirksomhet i en syklisk industri.

(15.11.2018) Bjørn Otto Sverdrup, bærekraftdirektør Equinor - Corporate Sustainability – står industrien til troende?

Bjørn Otto Sverdrup, bærekraftdirektør Equinor, er medlem av ledelsen innen global strategi og forretningsutvikling i selskapet.

Han har omfattende ledererfaring fra Equinor, både fra norsk sokkel og internasjonale operasjoner. Bjørn Otto Sverdrup var sekretariatsleder for den regjeringsoppnevnte 22. juli-kommisjonen. Han har tidligere jobbet som rådgiver i NHO og i EU-kommisjonen. Han er varamedlem i styret ved NTNU, og utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.
 
Hans tema: Corporate Sustainability – står industrien til troende?

(14.11.2018) Erik Haugane, administrerende direktør OKEA - Ny operatør på Draugen

Erik Haugane, administrerende direktør OKEA, er kjent for oljemiljøet i Midt-Norge fra arbeidet med Tjeldbergodden, hvor han skrev samarbeidsavtalene mellom Aure, Hemne og Hitra.

Haugane er utdannet geolog og startet i 2001 det første uavhengige norske oljeselskapet siden Saga Petroleum. Etter at Pertra ble solgt startet han, sammen med noen av sine Pertra-kolleger, oljeselskapet som i dag er AkerBP. Et selskap han forlot i 2013.

I 2015 startet han, sammen med to eks. kollegaer i AkerBP og en eks. olje- og energiminister, det nye oljeselskapet OKEA. OKEA kjøpte i år Shell sine eierandeler i Gjøa og Draugen.

Hans tema: Ny operatør på Draugen.

(13.11.2018) Rich Denny, administrerende direktør A/S Norske Shell - Draugen goes forward. And so does Shell

Rich Denny, administrerende direktør A/S Norske Shell, har vært i sin nåværende stilling siden 1.juli 2017. Briten har jobbet for Shell siden 1992, og hatt en rekke tekniske, kommersielle og strategiske roller både i Europa, Midt-Østen og i Afrika.

Rich hadde rollen som General Manager Commercial and Non-Operated ventures i Nigeria, før han kom til Norge som oppstrømsdirektør i 2016. Han tok sin utdannelse – Masters in Engineering – i Cambridge.

Hans tema: Draugen goes forward. And so does Shell.

(12.11.2018) Frode Leversund, administrerende direktør Gassco - Samtale: Ressursgrunnlag og aktivitetsbilde i Norskehavet.

Frode Leversund, administrerende direktør Gassco, har vært i sin nåværende stilling siden oktober 2015. Han har tidligere hatt en rekke lederstillinger innen prosessering og transport av gass i Statoil (nå Equinor). Leversund startet i Statoil i 1992 og gikk gradene fra produksjonsingeniør til leder for produksjon på Kårstø. Videre har han hatt en rekke lederstillinger innen drift av gassanlegg og raffinerier, samt innen midstrøms- og nedstrømsteknologiområdene i Statoil.

Frode er utdannet sivilingeniør ved NTNU og er bosatt i Tysvær. Han har deltatt i, og ledet, flere store forbedringsprosjekter.

Han deltar i samtale med tema: Ressursgrunnlag og aktivitetsbilde i Norskehavet.

(09.11.2018) Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift Oljedirektoratet - Samtale: Ressursgrunnlag og aktivitetsbilde i Norskehavet.

Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift Oljedirektoratet, ble ansatt som direktør for Norskehavet og Barentshavet i oktober 2013. Hun har tidligere hatt en rekke fag- og lederstillinger i Statoil (nå Equinor) og Centrica innen anleggstekniske og kommersielle områder. Hun er utdannet sivilingeniør innen marinteknologi fra Norges tekniske høgskole.

Hun deltar i samtale med tema: Ressursgrunnlag og aktivitetsbilde i Norskehavet.

(08.11.2018) Trine Eilertsen, politisk redaktør Aftenposten - Industrien får som forventet, men ikke som fortjent.

Trine Eilertsen, politisk redaktør Aftenposten, har vært kommentator i NRK samt politisk redaktør og sjefredaktør i Bergens Tidende. Hun var også innom Statoil (nå Equinor) som trainee en kort periode etter studiene.

Trine Eilertsen er utdannet siviløkonom og statsviter. Hun er vokst opp i Fjell utenfor Bergen, og har tilbragt størstedelen av sitt liv i Bergen.

Hennes tema: Industrien får som forventet, men ikke som fortjent.

(07.11.2018) Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag - Vi og verden. Verden trenger energi – vi trenger inntektene.

Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag, tiltrådte sin nåværende stilling i 2017. Tord Lien var før det olje- og energiminister (fra oktober 2013 til desember 2016). Han har sittet på Stortinget for Sør-Trøndelag siden 2005, og tidligere vært medlem av Energi- og miljøkomitéen samt Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen. Han har mellomfag statsvitenskap fra Høgskolen i Bodø, samt grunnfag og to mellomfag i internasjonal politikk og historie og Cand. Philol. hovedfag i historie fra NTNU. Tord Lien kommer opprinnelig fra Nordland.

Hans tema: Vi og verden. Verden trenger energi – vi trenger inntektene.

(06.11.2018) Kjell-Børge Freiberg, olje- og energiminister - Petroleumsrikets tilstand

Kjell-Børge Freiberg, olje- og energiminister, kommer fra Hadsel kommune i Nordland. Han ble utnevnt til olje- og energiminister 31. august 2018 og representerer Fremskrittspartiet (FrP). Freiberg har vært innvalgt på Stortinget siden 2017 og har sittet i Næringskomiteen. Fra oktober 2015 til juni 2017 var han statssekretær i Olje- og energidepartementet. Fra 2007 til 2015 var han ordfører i Hadsel kommune. Freiberg har hatt ulike roller i FrP siden 1999. Blant annet var han fylkesformann i Nordland FrP, medlem av landsstyret og partisekretær med ansvar for Nordland, Troms og Finnmark fylker. Før Kjell-Børge Freiberg ble politiker på fulltid, arbeidet han for ulike selskaper i fiske- og oppdrettsnæringen.

Hans tema: Petroleumsrikets tilstand.

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.