Nasjonal helseinnovasjonskonferanse 2018 - presentasjoner lagt ut

Nasjonal helseinnovasjonskonferanse 2018 Nasjonal helseinnovasjonskonferanse 2018.

Nasjonal helseinnovasjonskonferanse ble arrangert for første gang 26. september 2018, og samlet 150 personer på Thon Hotel Kristiansund. Her finner du innleggene fra foredragsholderne.

NASJONAL HELSEINNOVASJONSKONFERANSE 2018

Møteleder:         Klinikksjef for kirurgi Astrid Johanne Brandshaug, Helse Møre og Romsdal

Velkommen
Ordfører Kjell Neergaard, Kristiansund kommune

Hva ønsker vi med Nasjonal helseinnovasjonskonferanse
Avdelingssjef/overlege, PhD Øystein B. Lian, Kristiansund sykehus - Helse Møre og Romsdal

Helse som næring - politiske rammebetingelser nå og i framtiden 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hvordan vil den teknologiske utviklingen innen helsesektoren påvirke framtidig behandlingsstruktur? 
Helsegründer Olav Bergheim, Founder and Managing Director of Fjord Ventures 

Hva må til for å skape framtidens helsetjenester – har vi ressursene og er vi endringsvillige nok?
Styremedlem Kari J. Kværner, Norway Health Tech/senterdirektør C3 – Center for Connected Care, Oslo Universitetssykehus

Digitale tjenester i hjemmet 
Tjenestedesigner Jarl Reitan, St. Olavs Hospital HF

Viktigheten av utprøvende behandling og utviklingen av immunterapi – hva skjer? 
Professor Emeritus MH PhD Steinar Aamdal, Universitetet i Oslo 

Hvor går stamcelleforskningen, og hvordan vil stamceller kunne bli brukt i behandling av pasienter
Forskningsgruppeleder dr. med. Jan E. Brinchmann, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet og Universitetet i Oslo

Kirurgi og intervensjon
Professor og avdelingsoverlege Erik Fosse, Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus/Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Framtidens helse-Norge og forsikringsordninger
Leder for Produkt Person Grethe O. Holltrø, SpareBank 1 Forsikring AS

Mood om ledelse og moderne styringssystem 
Seniorrådgiver i Orator, Generalløytnant (p) og President i Norges Røde Kors Robert Mood

 

Foredragene finner du ved å trykke på tittelen til foredraget.