Næringslivets talerør

KNN KNN . Foto: Per Kvalvik

Medlemsorganisasjonen Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) jobber for å gjøre en forskjell. Til det beste for næringslivet i regionen.

Artikkelen ble først publisert på «Vi som elsker Nordmøre» sin hjemmeside (se lenke under). 

– Nordmøre har alt som trengs for å vokse og blomstre. I dag lykkes vi på flere områder, men regionen står fortsatt overfor utfordringer. For å sikre vekst og et sterkt Nordmøre er det viktig at vi har et samlet næringsliv som jobber sammen for å sikre de beste vilkårene for å starte og drive virksomhet her, sier daglig leder Finn Backer.

KNN har nylig utpekt tre fokusområder for de neste årene: havrommet, høyere utdanning og helseinnovasjon. I tillegg jobber næringsforeningen kontinuerlig med viktige saker som samferdsel og olje- og gass. Deres oppgave er å skape møteplasser, jobbe med prosjekter og drive strategisk påvirkning i viktige saker for Nordmøre.

– Hos oss møter du næringslivet i din kommune og region, sier Backer.

Samferdsel er en utfordring for mange av medlemsbedriftene til KNN. Næringsforeningen engasjerer seg derfor sterkt i saker som kan sikre, bedre og utvikle fremkommeligheten til sine medlemmer.

– Vi har store samferdselsutfordringer i regionen, og det er næringslivet som rammes hardest. Derfor jobber vi i KNN kontinuerlig med å bedre tilbudet, sånn at det skal være attraktivt å drive virksomhet, bo og jobbe på Nordmøre.

Kvernberget flyplass er en hjertesak for Nordmøres største forening. 

– Et dårlig flytilbud setter en brems på utvikling i regionen. Nordmøre har et enormt potensial for verdiskaping og vekst, for at det skal få blomstre må vi tale næringslivets interessers sak – og det gjør vi, sier Backer.