Næringslivet på Nordmøre ønsker seg til Trøndelag

Finn Backer, daglig leder i KNN, konstaterer at et stort flertall av næringsforumets bedrifter vil til Trøndelag Finn Backer, daglig leder i KNN, konstaterer at et stort flertall av næringsforumets bedrifter vil til Trøndelag. Foto: Tore Lyngvær, KSU 24/7

(27.09.2016) Vi har spurt våre medlemmer om deres ønsker for Nordmøre i regionreformen. 86 prosent av de som har svart ønsker seg nordover i en eller annen form.

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum legger stor vekt på medlemmenes syn i viktige samfunnsspørsmål. Medlemmene våre står for en vesentlig del av verdiskapningen på Nordmøre. At bedriftene på Nordmøre får gode rammevilkår er KNN viktigste anliggende.

Derfor har vi sendt ut en spørreundersøkelse til våre 400 medlemmer, for å høre deres mening om den pågående kommune- og regionreformen, og næringslivets behov og utfordringer. 115 bedrifter har svart. Synspunktene og anbefalinger til prosessen videre er tydelige.

I medlemsundersøkelsen har KNN spurt bedriftene om hva de mener er det beste for Nordmøre av følgende alternativer. Dette svarer de:86 prosent av de som har svart ønsker seg nordover i en eller annen form, fordelt på 58 prosent for Nordmøre alene til Trøndelag, 13 prosent for at Nordmøre går sammen med Romsdal, mens 16 prosent helst ser at hele fylket går til Trøndelag (avrundede tall).

Se presentasjonen fra dagens pressemøte for flere funn

Bakgrunn for undersøkelsen er den pågående regionreform, som skal vedtas i Stortinget våren 2017. Stortingsflertallet har slått fast at landet skal deles inn i om lag ti regioner i Norge. Sør- og Nord-Trøndelag har alt vedtatt å sammenslåing. Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har inngått en intensjonsavtale om å slå seg sammen. I desember skal Møre og Romsdal fylkeskommune gi sitt innspill til prosessen.

ORKidé – Nordmøre Regionråd, er i gang med en egen utredning for å belyse alle relevante alternativer for Nordmørskommunene. KNN er sekretariat for regionrådet og bistår i arbeidet som skal ferdigstilles innen 20.10.2016.

Næringslivet er invitert til å gi innspill til utredningen. Det arrangeres blant annet et innspillseminar onsdag 28. september i samarbeid med ORKidé – Nordmøre Regionråd, og der vil vi presentere resultatene fra medlemsundersøkelsen om kommune- og regionreformen.

Resultatene, kombinert med funnene i utredningen i regi av ORKidé – vil danne grunnlag for KNNs standpunkt. Styret i KNN skal behandle regionreformen den 21.10.2016.