Næringskriserådet

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) har etablert et næringskriseråd i samarbeid med sentrale aktører innenfor ulike bransjer, Kristiansund kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune. 

Næringskriserådet ønsker å bistå bedrifter og institusjoner til å komme seg gjennom de utfordringene vi nå stor ovenfor og å gjøre «nedturen» kortest mulig. 

I dagens situasjon, der store deler av næringslivet står oppe i en svært krevende situasjon grunnet myndighets tiltak, ekstremt lave oljepriser, lav kronekurs og generell svikt i omsetning grunnet omlegging av levesett, anses det som svært viktig at vi samarbeider for å yte en ekstraordinær innsats for raskest mulig få fart i den lokale næringsutviklingen igjen.

Næringskriserådet består av: 

 • Odd Einar Folland - SpareBank 1 Nordvest
 • Asgeir Bahre Hansen - Vindel AS
 • Kristoffer Jenssen - Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Torunn Dyrkorn - Visit Nordmøre og Romsdal AS
 • Berit Frey - Kristiansund kommune
 • Ellen Engdahl - Nordmøre regionråd, ORKidé
 • Jan Dahl - NAV
 • Dag Inge Landbakk - Kulturfabrikken
 • Helene Oxaas - ALTI
 • Alf Hjelmaas - West Elektro AS og rep. for ON Ocean Network SA
 • Ole Jonny Rugset - NEAS/Greenshore 
 • Monika Eeg - KNN 
 • Hanne Nedal - KNN - sekretariatsfunksjon 

Det diskuteres utvidelser med flere deltakere i Næringskriserådet for å sikre at innsikt om utfordringer for de viktigste bransjene i Kristiansundsregionen kommer på bordet, og slik at det kan foretas gode prioriteringer av tiltakene som iverksettes.

Registrer deg her om du ønsker å motta informasjon fra Næringskriserådet. 

Du finner informasjon om tiltakspakker og krisepakker her.