Mot fusjon for næringsaktører

(26.05.2016) Knudtzon Senteret og Bølgen Næringshage kan bli slått sammen til en enhet. Begge selskapene driver med innovasjon og støtte til gründerbedrifter. Knudtzon Senteret fokuserer på oljebransjen, mens Bølgen Næringshage i større grad er et lavterskeltilbud uten fokus på bransje.