Medvirkning Samfunnsplanen - næringslivsaktører

Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde.

Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres. Dette er planen som gir retning fram mot 2030. Nå ønsker rådmannen å invitere næringslivet til å bidra inn i prosessen og inviterer til arbeidsmøte i Bystyresalen 11.mai

Ledergruppa i Kristiansund kommune har utarbeidet et underlag for å sette ord på visjonene for kommunens utvikling. Nå skal det lages målformuleringer. Enhetslederne hadde en arbeidsøkt 25. april, bystyret hadde sin arbeidsøkt i 2. mai. I tillegg skal brukerutvalgene, frivilligheten og andre inviteres inn i prosessen nå i mai.

Endelig plan skal vedtas i september og slik gi føringer for handlingsprogrammet for 2018.

HVA:
Foreløpig plan for møtet 11. mai 2017
 Åpning  Rådmann Arne Ingebrigtsen
Hva er de fire byene (kort presentert under)
Pause  Kaffe og noe å bite i
Målkarusell – næringslivsaktørene jobber med mål for de fire byene
Oppsummering og veien videre 

HVEM:
Næringslivsaktører i Kristiansund som ønsker å bridra til videre vekst i vår region er hjertelig velkommen til å melde seg på denne arbeidsøkta.
Påmelding – Siste frist for påmelding er 09. mai. 17
Har du spørsmål vedr arrangementet kan du kontakte Bente på 47 87 96 58

HVOR:
Rådhuset i Kristiansund, 11. mai kl 17:40 - 19:00


De fire byene:

Den smarte byen

Hos oss finnes ideer, talenter og forbilder. Vi har den beste skolen for hvert barn og et godt klima for grundere og entreprenører. Her finnes mulighetene for de som vil skape, bygge, forandre, oppleve og utvikle seg.

I Kristiansund finner du infrastruktur som er bygget for fremtidige generasjoner, avstandene er korte og kollektivtrafikken et forbilde. Havnen er foretrukken for fartøy i alle størrelser og flyplassen knytter oss raskt til internasjonale destinasjoner.

Vi er attraktive med nye løsninger innenfor teknologi og digitalisering, innenfor organisering, demokrati og brukerinvolvering. Hos oss finner du gode eksempler på nye løsninger innenfor (kommunens kjernevirksomheter) oppvekst og helse.

Den modige byen

Hos oss finns nysgjerrighet, risikovilje og pågangsmot. Vi har lange tradisjoner med å finne nye løsninger, og er alltid åpen for endring. Her finnes mulighetene for de om ønsker å gå foran.

I Kristiansund finner du miljøer med skapende og støttende kraft, en innovativ høyere utdanning og et samfunn som applauderer de som lykkes. Her utvikler næringsliv og det offentlige seg sammen på tvers av grenser i den overbevisning at det som er bra for naboen er bra for en selv. Våre kompetansemiljøer har nære bånd til internasjonal spisskompetanse.

Vi har stolthet over alt vi er og det vi kan. Vi utnytter kunnskap og kompetanse som bor i menneskene rundt oss, energien og kraften som naturen har gitt oss.

Den varme byen

Hos oss finner du lyst og lek, skjemt og alvor. Her oppstår møter mellom store og små der mennesker vokser sammen. Her finnes trygge byrom, vakre parker og et mangfold av kulturarrangement. Her lever alle deler av byen.

I Kristiansund finner du aktiviteter og opplevelser for mennesker i alle aldre. Alt fra et pulserende bysentrum, aktivt og allsidig idretts- og foreningsliv til kulturarrangement som markerer seg på den internasjonale stjernehimmelen.

Her finner du samspill og mangfold. I Kristiansund finner du det gode livet.

Den kloke byen

Hos oss finner du kunnskap, åpenhet og framtidstro. Vi er regionens naturlige «motor» og vi har et åpent blikk mot omverden (regionalt, nasjonalt og internasjonalt.) Verden er alltid nær oss i Kristiansund. Forskning, utdanning og innovasjon er en del av hverdagen vår.

Vi utnytter våre naturgitte forutsetninger på stadig nye måter.

Her bygger vi boliger som støtter opp om et urbant liv og som ivaretar det globale perspektivet.
Kristiansund er et forbilde for andre byer.