Medlemsundersøkelse knyttet til utredning av regiontilhørighet.

Hva mener medlemene våre om at det skal gjennomføres en utredning knyttet til spørsmålet om regiontilhørighet?
Medlemsundersøkelse knyttet til utredning av regiontilhørighet.

Utvalget vi valgte å sende denne til var daglige ledere/hovedkontakter hos våre medlemmer. Vi hadde en svarprosent på 52,3 % som sier oss at dette spørsmålet skaper et engasjement blant våre medlemmer. 

Undersøkelsen gir gode indikasjoner på hva medlemmene til KNN mener om utredningen av regionflytting til Trøndelag. På bakgrunn av at utredningen ble vedtatt mot kun to stemmer i Kristiansund kommune, er den høye svarprosenten fra Kristiansund svært interessant. Det er tydelig at KNNs medlemmer ikke ønsker en utredning, men at det samtidig ikke har stor betydning for næringslivet. Næringslivet begrenser seg ikke til kommune-, fylkes-, eller regionsgrenser, men følger etterspørselen og mulighetene i markedet.  

Det er tydelig at en utredning vil påvirke mulighetene for å etablere en stor-kommune på Nordmøre i negativ retning og at næringslivet heller skulle sett at man satte søkelyset mot å styrke relasjonene og samarbeidet med nabokommunene på Nordmøre.

Avslutningsvis så er meningene splittet, men størsteparten ser flest ulemper og færrest fordeler ved en utredning av regionflytting til Trøndelag.

Les hele sammendraget her

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.