Medlemsinformasjon

Vi avhengig av å vite hvor utfordringen ligger hos dere, så informer oss gjerne.

Innreisebestemmelser
Signalene er at det kan ta tid før dette vil normalisere seg. Myndighetene har satt i verk tiltak, og har gitt signaler om at de vil bidra med ytterligere tiltak om nødvendig. Vi er klar over at de lokale vedtakene som kommunene nå har fattet har skapt utfordringer for flere av medlemmene våre som har arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb, eller de ikke får levert de oppdragene de har utenfor fylket da de kommer i karantene når de kommer tilbake.Det jobbes fra flere hold for å finne en løsning på dette, det er viktig å holde hjulene igang. 

Handle lokalt
Denne situasjonen krever at vi står sammen og hjelper hverandre. Tross at det er mange butikker og bedrifter som har stengt, er det fortsatt mulighet til å støtte opp om det lokale næringslivet og sørge for at det fortsatt er der når dette er over. Kjøp varer og tjenester, bestill mat og få det levert eller hentet. Flere bransjer omstiller seg og tilpasser seg situasjonen. Du kan nå flere lokale butikker som tilbyr seg å bringe varer hjem til deg, eller de har åpnet for netthandel.  Vedvarer dette er vi sikre på at det vil komme flere kreative løsninger.

«Dugnad» er nødvendig for at vi skal komme oss gjennom dette på en forsvarlig måte.  Dette er vi kjent for å være flink på – la oss vise dette også denne gangen. Greier vi å holde hjulene i gang og trykket oppe, vil vi ha større muligheter for å komme i en normalsituasjon raskest mulig i etterkant, når hverdagen er her igjen!


Er det utfordringer som dere møter i den "nye" hverdagen, tips oss gjerne og vi skal spille det inn der vi kan. 
Ring eller send en e-post til Monika på monika@knn.no eller 915 98 917, vi er her for dere!

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.