Marin Samhandlingsarena i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylke, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Møreforsking Ålesund og Nofima inviterer til kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena.

Tirsdag 24. oktober 2017 klokka 17.30-21.00, Scandic Parken Hotel (Amfiet), Storgata 16, Ålesund. 

Det blir en kveld med spennende foredrag:

 • Utvikling av bærekraftsportalen – hva er dagens status? 
  Fakta om helhetlig bærekraft gjøres mer tilgjengelig i prosjektet `Bærekraftindikatorer i norsk havbruk`. I prosjektet samles og sammenstilles fakta om havbruksnæringen i en nettportal, slik at det er mulig å synliggjøre trender og utvikling innenfor utvalgte områder. Nettportalen vil gi et bilde på tilstanden i næringen vurdert ut fra tre kriterier: påvirkningen på miljøet, økonomien i næringen og hva slags samfunnsmessige virkninger den gir. Målet er at det skal bli enklere for beslutningstakere, politikere, media og andre interesserte å finne viktige fakta om havbruksnæringen.
 • Totalutnyttelse av hval 
  Myklebust Hvalprodukter med fangstskuta Kato, er en ledende aktør innen norsk hvalfangst. Vågehvalfangsten er bærekraftig og bestanden er økende. Kvalitetshval fra Norskehavet er en råvare i verdensklasse, garantert mørt, smakfullt og helsebringende.  Myklebust Hvalprodukter er i dag størst på merkevare og sortiment til dagligvare og HoReCa. Selskapet jobber med markedsorientert produktutvikling, og leverer flere produkter – alt under merkevaren «Kvalitetshval fra Norskehavet». Selskapet har også en betydelig eksport til Japan. Myklebust hvalprodukter er også det eneste selskapet som ikke kaster restråstoffene på havet, men fryser det om bord før de settes inn i utviklingen av helsefremmende produkter.
 • Med innovasjon og utvikling som drivkraft 
  Vartdal Plastindustri er i dag en av markedeslederne i Norge innenfor ferskfiskemballasje, teknisk emballasje og bygningsisolasjon. Selskapet setter alltid kunden først og utvikler nye produkter i tett samarbeid med kundene. Når det gjelder ferskfiskemballasje jobber de aktivt med å utvikle emballasje som bevarer kvalitet og smak gjennom verdikjeda. I tillegg er matsvinn, mindre emballasje, reduserte transportkostnader og mindre utslipp viktige fokusområde.
 • Heads up – nye muligheter for gode hoder 
  Produksjon av høykvalitets marine proteiner fra torskehoder kan gi økt verdiskaping og stabile marked å forholde seg til. Befolkningsvekst og økt behov for fór til oppdrett vil bidra til en betydelig etterspørsel etter proteiner. Markedet krever proteiner som har god smak, høy næringsverdi, tilstrekkelig holdbarhet og konkurransedyktig pris. Alt dette er innen rekkevidde for protein fra torskehoder.


Se programmet og medl deg på: https://mrfylke.no/Kalender/(event)/923487

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.