Marin Arena Nordmøre: Havrommet engasjerer

Jan-Erik Larsen i KNN ledet debatten mellom Pål Farstad (Venstre), Ingrid Heggø (Ap) og Ove Trellevik (Høyre) Jan-Erik Larsen i KNN ledet debatten mellom Pål Farstad (Venstre), Ingrid Heggø (Ap) og Ove Trellevik (Høyre). Foto: Erika Indergaard, KNN

(07.09.2016) Havrommet – et honnørord eller kyst-Norges fremtid? Dette var tema under gårsdagens treff i nettverket Marin Arena Nordmøre, som samlet rundt 100 deltakere på Thon Hotel Kristiansund.

Arrangementet ble innledet med sjømat-tapas og en god prat rundt bordene. 

Lisbeth Nervik fra Møre og Romsdal fylkeskommune ledet møtet og ønsket velkommen. Jens-Eric Eliassen orienterte om status i prosjektet Sjøområdeplan Nordmøre, mens Klaus Hoseth fortalte om den nye næringsklyngen Aquatech Cluster. Deretter inntok politikerne podiet. Pål Farstad (V), Ingrid Heggø (Ap) og Ove Trellevik (H) stilte med innlegg og debatt under ledelse av Jan-Erik Larsen i KNN.

Det ble også tid til en kaffepause og nettverksbygging underveis i programmet. 


Marin Arena er et fellesprosjekt mellom Aure Næringsforum, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Smøla Nærings- og kultursenter i samarbeid med hoppid.no. Arrangementet i går var i samregi med Møre og Romsdal fylkeskommune, Møreforsking og Innovasjon Norge.