Mørebenken møtte næringslivet

Mørebenken Mørebenken . Foto: Arild Myhre

Næringsforeningene i Molde, Ålesund og Kristiansund inviterte Mørebenken til regionvise dialogmøter, for at næringslivet skulle få muligheten til å fremme sine saker for politikerne våre.

Møte ble arrangert på Idelaben hos NEAS og West Elektro mandag 6. januar, og det ble en god dialog rundt bordet. 
Noen av sakene som ble fremmet fra næringslivet var; 

  • Strømforsyningen til regionen er en flaskehals for næringsutviklingen 
  • Infrastruktur;  utbygging av fiber
  • Samferdsel; Utbedringer av veien til Hjelset må være ferdig sammen med sykehuset. 
  • TIlganen til kompetanse
  • Nedleggelse av YSK tilbudene i fylket 
  • Forenkle rapporteringene 
  • Dykkerbransjen trenger en saklig og opplyst debatt 
  • Formueskatten 
  • Kvotemeldingen 
  • Visningssenter på Atlanterhavsveien avhengig av konsesjon. 

Fra næringslivet deltok; 
Victor Jensen (Abyss), Amund Bjerkholt (Stranda Prolog), Jan Harald Haukvik (Aquaship & Nordmøre Fiskebåt), Eldar Arne Henden og Anders Marthinussen ( Norwegian Pure Seafood), Knut Hansen og Knut Arne Vike (NEAS), Stein Arne Schnell (Oss-Nor ), Kjell Neergaard (Kristiansund kommune) og Johan Aas og Monika Eeg ( KNN) 

Fra Mørebenken deltok; 
Helge Orten (H), Marianne Synnes (H), Else May Norderhus (Ap), Fredrik Holen Bjørndalen (Ap), Jan Steinar Engeli Johansen (Frp), Jenny Klinge (Sp) og Steinar Reiten (Krf)  

Mørebenken kommenterte innspillene og ville ta tak i strømforsyningssituasjonen. I tillegg oppfordrert de næringslivet til å komme med konkrete innspill til forbedringer. Møtet ble avslutet med en åpen dialog.