Mørebenken møtte Campus Kristiansund

Mørebenken møtte Campus Kristiansund Mørebenken møtte Campus Kristiansund. Foto: Campus Kristiansund/Gorm Kjelsrud Gaare

En delegasjon fra Møre og Romsdal var onsdag invitert til Stortinget for å fortelle Mørebenken om de spennende mulighetene i Campus Kristiansund – og hvordan politikerne best kan hjelpe til fremover.

Prosjekt Campus Kristiansund ble startet tidlig våren 2017, i samarbeid mellom Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Høgskolen i Molde, Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Prosjektet skal etablere en campus for høyere utdanning, forskning og innovasjon i Kristiansund i løpet av få år. Ambisjonen er blant annet å skape et akademisk tyngdepunkt på Nordmøre, å øke studenttallet vesentlig fra dagens situasjon og gi næringslivet bedre rammebetingelser for innovasjon og utvikling.

Idéen er at sammen kan disse aktørene skape resultater som det er vanskelig å oppnå hver for seg, slik at man oppnår en vinn-vinn-situasjon for hele regionen. Den første positive nyheten kom for en drøy uke siden: Høgskolen i Molde (HiMolde) og Høgskolesenteret i Kristiansund (HiKSU) kunne nylig melde om svært gode søkertall til det nye bachelorstudiet i marin logistikk og økonomi, som HiMolde nå etablerer ved høgskolesenteret.

- Vi er veldig glade for å få muligheten til å komme og fortelle om prosjektet. For oss var det spesielt viktig å ta opp behovet for langsiktig finansiering av studieplasser, og hvordan vi tenker å jobbe over tid for å skape innholdet i Campus Kristiansund. Her vil prosjektet trenge nasjonal støtte. Vi opplever stor positiv interesse både lokalt, i fylket og nasjonalt, og dette ble et godt møte med nyttige innspill til veien videre, sier prosjektleder for Campus Kristiansund, Roland Mauseth.

Har signalisert ytterligere støtte

Både på Stortinget og i regionalpolitikken har det allerede vært betydelig innsats for å få etablert Campus-satsingen. Stortinget påla mot slutten av 2016 regjeringen å vurdere hvordan man kan etablere et mer langsiktig tilbud innen høyere utdanning i Kristiansund. Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget fire millioner kroner til prosjektet samt signalisert ytterligere støtte, og har tatt på seg prosjektansvaret på vegne av alle aktørene i prosjektet.

I møtet på onsdag fikk Mørebenken høre mer om hvordan de i fortsettelsen best kan hjelpe prosjektet med å lykkes.

Tilstede i møtet var Mørebenkens representanter Helge Orten (H), Harald T. Nesvik (FrP), Elisabeth Røbekk Nørve (H), Oskar J. Grimstad (Frp), Rigmor Andersen Eide (FrP), Geir Inge Lien (Sp) og Pål Farstad (V).

Fra Møre og Romsdal var fylkesordfører Jon Aasen (Ap), daglig leder i ORKidé – Nordmøre regionråd Ellen Engdahl, Kristiansund-ordfører Kjell Neergaard (Ap), KNN-leder Finn Backer, Smøla-ordfører og Orkidé-styreleder Roger Osen, Halsa-ordfører Ola Rognskog, og Campus Kristiansunds prosjektleder Roland Mauseth med i møtet.

Delegasjonen fra ORKidé – Nordmøre regionråd var i tillegg der for å snakke med Mørebenken om viktige samferdselsspørsmål for Nordmøre og satsing på statlige arbeidsplasser.

- Disse tingene haster

Høgskolesenteret i Kristiansund (HIKSU) og Prosjekt Campus Kristiansund har samme eiere og samarbeider tett med hverandre. Daglig leder i HiKSU, Jøran Gården, sier de også opplever stor positivitet fra det politiske miljøet nå.

- Vi opplever stort engasjement fra politikere som ønsker å vite hvordan de best kan engasjere seg i dette viktige arbeidet, sier han.

- Det er spesielt to ting vi trenger politisk hjelp med nå. Vi trenger å få på plass en langsiktig finansiering av studiet «Havteknologi», der vi er avhengige av at det bevilges 35 studieplasser, og vi trenger også en slik finansiering av det nye studiet i marin logistikk og økonomi som er blitt veldig populært blant søkerne. Disse tingene haster, sier Gården.