Lunsjmøte om statsbudsjettet 2017

(09.10.2016) Nordmøre Revisjon og Øverbø Gjørtz inviterer til lunsjmøte med sine eksperter. Tema er statsbudsjettet.

Lunsjmøte med eksperter fra Nordmøre Revisjon og Øverbø Gjørtz, torsdag 13.10.2016 kl. 10:00-13:00 på Scandic Hotell Kristiansund

 

- Skatte- og avgiftsreglene for 2017
- Endringer i aksjeloven
- Nye dommer mv.

Påmelding post@nordmore-revisjon.no eller 715 715 00 innen 11.10.16