Kvinner midt i er utsatt til 17. mars 2021

Kvinner midt i Kvinner midt i .

Den siste tidens smittesituasjon – med utbrudd flere steder i fylket – gjør at vi i KNN ønsker å handle i tråd med føre-var-prinsippet.

Vi har derfor valgt å utsette konferansen til onsdag 17. mars 2021.

Tryggheten til våre deltakere står i høysetet, og vi ser at det i skrivende stund ikke er forsvarlig å gjennomføre arrangementet 21. oktober.

Vi håper - på tross for utsettelsen - at vi får ønske deg velkommen til Kvinner midt i. 

Her finner du for øvrig selve programmet.