Kursinvitasjon; Ledelsens gjennomgåelse

Logo Logo.

Ledelsens gjennomgåelse er et sentralt krav i flere standarder. I dette kurset skal du lære om hvordan man på best mulig måte forbereder og gjennomfører denne i egen bedrift.

Tid: Mandag 9. januar, kl. 12:00 - 16:00 

Sted: Vågaveien 5, 2. etg. 

 

I kurset gjennomgås målsetningen ved gjennomføring av ledelsens gjennomgåelse, hvordan man forbereder gjennomgåelse – innsamling og analyse av datagrunnlag, evaluering, konklusjon og oppfølging. Praktiske tips og deler av ISO-Pilotens erfaringer.
Gjennomgang av kravene til gjennomføring i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 og ISO 22000:2018.

 

Målsetting med kurset:

  • Gi oversikt over kravene til inngangsfaktorer
  • Innspill til forberedelser på de enkelte inngangsfaktorene
  • Innspill til vurderinger omkring de enkelte inngangsfaktorene
  • Innspill til referat-føring
  • Økt motivasjon til ledelsens gjennomgåelse

 

Målgruppe:

Personer som er involvert i ledelsens gjennomgåelse gjennom forberedelser, ledelse og/eller deltakelse, i sertifiserte bedrifter eller i bedrifter som ønsker å bli sertifisert.

 

Pris: 

Kr. 2 700,-, inkl. enkel lunsj. 

 

Kurset gjennomføres i relativt små grupper – noe som gir gode muligheter for diskusjoner og erfaringsutveksling.
ISO-Piloten’s medarbeidere har lang erfaring fra revisjoner og gjennomføring av ledelsens gjennomgang i ulike bransjer og standarder. Kursholder vil være en av ISO-Pilotens seniorkonsulenter.

 

For mer informasjon og påmelding, følg linken.

NB! Bindende påmelding. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.
For påmelding og mer informasjon ta kontakt med post@iso-piloten.no, Tlf: 407 67 252/917 07 628.