Kruse Larsen trekker seg fra KNN

På bakgrunn av de beskyldningene som er rettet mot Kruse Larsen og KNN den senere tid, har Kruse Larsen valgt å si opp avtalen med KNN med øyeblikkelig virkning.
Kruse Larsen trekker seg fra KNN

Dette omfatter :

  • Prosjektet «Vi som elsker Nordmøre».  Dette er en avtale som egentlig utløper 31.12.2019. Styret vil senere kontakte de medlemmene som har finansiert dette prosjektet for å bli enige om hvilke tiltak som nå skal settes i verk.
  • Kruse Larsen bistår KNN i diverse oppdrag knyttet til kommunikasjon. Denne avtalen er også i hovedsak finansiert av noen av våre medlemmer. Denne avtalen utløper egentlig 31.12.2018.
  • KNN kjenner ikke til opphavet eller utvalget knyttet til e-postlisten som er benyttet i forbindelse med distribueringen av de framsatte anklagene.

KNN beklager det som har skjedd, men har forståelse for beslutningen til Kruse Larsen. De har et omdømmehensyn å ta som går utover samarbeidsavtalene med KNN.

Styret vil følge med i sakens utvikling og vil om nødvendig legge ut ytterligere informasjon på vår nettside.

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.