Kronikk: Stor passasjervekst ved Kvernberget

Den totale passasjerveksten ved Kvernberget var på 10,1 prosent etter årets fire første måneder. Nest størst blant de regionale og nasjonale flyplassene i Norge!

Kvernberget er en av de flyplassene som har hatt størst passasjervekst av de regionale og større lufthavnene, viser tall fra Avinor etter årets første fire måneder. Kun Sandefjord lufthavn Torp opplevde større vekst. Mye av løftet kommer fra offshoretrafikken, som har tatt seg opp i betydelig grad etter oljenedturen. Optimismen er tilbake på Nordmøre og Kvernbergets rolle som «hub» for Norskehavet viser seg i all tydelighet igjen, med en passasjervekst på hele 25 prosent innen offshore så langt i år.

Store investeringer fremover sikrer nye arbeidsplasser
Dette er etter alle solemerker bare starten på en lengre opptrapping av offshoretrafikken fra Kvernberget. Optimismen er tilbake i næringen. Det ligger store og spennende investeringer i Norskehavet for olje- og gasselskapene. Det er inspirerende for oss som ønsker vekst for næringen i vår region at det er påvist reserver og anslått større muligheter i Norskehavet enn i Nordsjøen, ifølge rapporten «Sokkelåret 2017.» 

Dette er noen av feltene det planlegges store investeringer på fremover i Norskehavet: Maria, Dvalin, Bauge, Fenja, Ærfugl, Yme og Trestakk. Utbygningene sikrere også stabil drift av Heidrun A og B, Åsgard A, B og C, Skarv, Kristin og Njord A og B de minimum de neste 20 årene. Njord A og B pusses også opp for 20 nye år og vil være tilbake i drift i 2020.

Samlet er dette investeringer for mer enn 75 milliarder kroner i Norskehavet de neste årene. Disse investeringene sikrer flere tusen nye arbeidsplasser, hvor et flertall av arbeiderne som skal jobbe offshore vil flys ut fra Kvernberget. Men da må selvsagt Kvernberget være i stand til å ta unna veksten og levere gode tjenester som bidrar til – og ikke holder tilbake – veksten.

Behovet for en ny terminal
Veksten i Norskehavet rimer dårlig med sprengt kapasitet på dagens terminalløsning ved Kvernberget. Å ikke ta ansvar for utviklingen på Kvernberget nå vil straffe seg på kort sikt og bli stadig verre over tid. Næringen kan ikke holdes tilbake av spreng kapasitet. Det kan ikke regionen vår heller. Nordmøre trenger velfungerende infrastruktur for å bygge oppunder utviklingen i regionen. Blant annet bygges det opp en større satsing på utdanning, som vil skape vekst – men også legge press på infrastrukturen.  

Etableringen av Campus Kristiansund, med minst 1000 studenter, mange ansatte, betydelig forskningsaktivitet og næringspark med tilhørende aktiviteter, vil kreve at regionen er attraktiv og enkel å reise til. Et annet stort prosjekt er nytt helseinnovasjonssenter. Begge disse nyskapningene vil ventelig generere betydelig aktivitet og reisevirksomhet.

KNN mener derfor det er helt avgjørende at Avinor nå kjenner sin besøkelsestid og går videre fra skisser for en ny terminal ved Kvernberget til å følge det opp med å sette spaden jorda. Dagens situasjon ved terminalen er hemmende for utviklingen på Nordmøre.

KNN og næringslivet, sammen med kommunen og flere støtter aktivt opp under Kvernberget Vekst sin innsats for flyplassen. Her må vi alle bidra i dette viktige arbeidet for en ny terminal på Kvernberget Lufthavn.

Av Finn Backer, daglig leder i KNN

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.