Kronikk: Slik blir Kristiansund en studentby

Det er nesten så man må klype seg i arma: På tre år har prosjektet «Campus Kristiansund» gått fra å være en modig visjon til å nærme seg virkeliggjøring.
Kronikk: Slik blir Kristiansund en studentby

Politikere fra både regjering og opposisjon står i kø for å støtte Campus Kristiansund. KNN hører lovord om campusen på mange arenaer over hele landet, også på Stortinget og i departementskorridorene. Vårt svar er at vi takker for gode ord og verbal støtte, men at det trengs mer. Nå må regjering og storting stille opp med enda flere studieplasser og en husleiestøtte over statsbudsjettet som monner. Da kan vi endelig skape Kristiansund om til en virkelig studentby!

Onsdag arrangeres Campuskonferansen for andre gang i Kristiansund. Det er fylket som organiserer campusprosjektet og arrangerer konferansen. Men fylket bærer ikke dette alene. Høgskolesenteret i Kristiansund er en av de mange dynamiske pådriverne, sammen med Høgskolen i Molde, Kristiansund kommune – og næringslivet på Nordmøre. Samlet og som enkeltbedrifter har det lokale næringslivet vært med på tunge løft for høyere utdanning før. Men denne gangen merker også vi at det er mye større kraft i bevegelsen – og at den går i riktig retning.

Campusbygg i sentrum

Over ordinære og reviderte statsbudsjett er det i løpet av de siste årene levert mange studieplasser til prosjektet, via Høgskolesenteret, Høgskolen i Molde og Høgskolen på Vestlandet. Men jobben må fortsette i kommende budsjetter hvis vi skal nå målet om 1000 studenter ved Campus Kristiansund. Den andre bestillingen som politikerne må levere på, er husleiestøtte over statsbudsjettet, som vi ser har vært helt avgjørende ved etableringen av Campus Helgeland som er et godt og sammenlignbart prosjekt. Da kan fylkeskommunen raskt gå i gang med byggingen av nytt campusbygg, og Kristiansund kan glede seg over ny, sterk utvikling av bysentrum.

Men: Vi, innbyggerne og næringslivet, har også en plikt på oss, nemlig å bidra til at Kristiansund blir en attraktiv studentby!

Hvis støtte til husleie og studieplasser kommer som planlagt, er det enkelt å lene seg tilbake å tenke at jobben er gjort, da har politikerne levert. Men slik er det selvsagt ikke – det er da jobben virkelig begynner. Et godt, gammelt ord sier at «du må gjøre din plikt før du kan kreve din rett.» Vår plikt som nordmøringer nå er å gjøre det vi kan for at Kristiansund og Nordmøre skal kunne tilby et godt og attraktivt studentmiljø.

Studentene må ha boliger

Det må bygges studentboliger, og det må være et leiemarked med kvalitet. Vi må gi studentrabatter på service, tjenester, aktiviteter og tilbud. Vi må ut og se hvordan næringslivet har utnyttet et slikt enorm potensial andre steder. Og vi må legge til rette for at de som vil studere her kan sette sitt preg på byen og distriktet. For denne satsingen skal komme hele Nordmøre til del. Campus Kristiansund er en nordmørssak.

Dette går igjen i «Studentenes helse og trivselsundersøkelse» (SHOT) fra 2014:  «Oppfatningen av studentmiljøet er den klart viktigste faktoren for total tilfredshet med studiebyen. Dette er etterfulgt av vurderingen av kulturtilbudet. Et inkluderende og åpent miljø er en viktig forutsetning for å trives som student. Det kan også ha betydning at studentmiljøene er godt etablert, i tilknytning til både lærestedet og studiebyen.»

Studentene er altså tydelige i sine tilbakemeldinger på hva de ser etter: Et godt studentmiljø, gode og rimelige bo-muligheter og økonomi er de viktigste faktoren i tillegg til faglig interessante studier for at de skal trives.

Kunnskapspark viktig

KNN deltar derfor aktivt i arbeidet med å lage et vekstmiljø som i framtiden vil bli til en fullverdig kunnskapspark. Der skal bedrifter, forskere og studenter dra nytte av hverandre og dele kunnskap og erfaringer.

I campus vil bedriftene få nødvendige møteplasser, de vil sitte tett på forskningsmiljøer, annen ekspertise, innovasjonsselskap og virkemiddelapparatet. Flere bedrifter har allerede meldt sin interesse. Dette er en modell som kan løse nåværende og fremtidige utfordringer på Nordmøre og i Møre og Romsdal for øvrig.

Men oppsummert er det aller viktigste vi kan gjøre nå, dette: Vi må jobbe med og begrunne det mest sentrale spørsmålet av dem alle: Hvorfor skal studentene velge å studere nettopp på Nordmøre?

Av Monika Eeg, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN)

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.