Kronikk: Ny regional struktur i NAV

Finn Backer, daglig leder i KNN Finn Backer, daglig leder i KNN . Foto: Fotograf Engvig

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum har merket seg omorganiseringen som nå skal foretas i NAV som følge av den vedtatte regionreformen. Der det før var en organisering i NAV basert på 19 regioner er det nå forutsatt at dette blir redusert til 12.

For Møre og Romsdal innebærer beslutningen fra Arbeids- og sosialdepartementet i realiteten ingen endring, ettersom dagens NAV-fylkeskontor fortsatt foreslås lokalisert til Molde og med en omdøping til regionkontor.

For KNN fremstår dette som en naturlig beslutning, selv om vi hele tiden har høyt fokus på hvordan statlige arbeidsplasser kan fordeles i vårt fylke.

Vi imøteser nå at NAV følger opp forutsetningene for den nye region-organiseringen ved å effektivisere på en slik måte at noen ressurser kan flyttes ut fra regionkontoret og over til de lokale NAV-kontorene.

Dersom dette følges opp vil oppfølgingen av brukerne i NAV bli styrket.

Ved fremtidige tildelinger av NAV-arbeidsplasser til Midt-Norge vil KNN fremheve at både NAV - og politisk ledelse - må medvirke til en fordeling der Kristiansund får en større andel av statlige arbeidsplasser enn det som er tilfelle i dag.

Finn Backer
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum