Kronikk: Næringslivet støtter Snarveien

Innkortingen av fylkesvei 64 reduserer reiseavstand og reisetid mellom Molde og Kristiansund, og øker integrasjonen i bo- og arbeidsmarkedet. Rød vei viser eksisterende vei, blå vei viser ny fylkesvei – Snarveien Innkortingen av fylkesvei 64 reduserer reiseavstand og reisetid mellom Molde og Kristiansund, og øker integrasjonen i bo- og arbeidsmarkedet. Rød vei viser eksisterende vei, blå vei viser ny fylkesvei – Snarveien. Foto: Google Maps

(01.07.2016) Snarveien gir kortere, tryggere og bedre vei for hele regionen. En ny, viktig milepæl er nådd ved at planene nå er sendt på offentlig høring. Les kronikken av Monika Eeg, konstituert daglig leder i KNN.

Næringslivet i regionen vil gi sin støtte til prosjektet. Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) ber videre om at Averøy kommune behandler og stadfester reguleringsplana når den tid kommer. Dette prosjektet er av stor betydning for næringslivet. Det knytter byene Molde og Kristiansund tettere sammen. Det gjør bo- og arbeidsmarkedsregionen mer integrert. Vi trenger Snarveien.

Derfor har næringslivet også vært med på det imponerende spleiselaget som har bragt oss dit vi er i dag. Den nye Fylkesveien mellom Bruhagen og Kårvåg skal bli 3,4 kilometer kortere og spare pendlere, turister og yrkessjåfører for 8 minutter. Det er i seg selv svært verdifullt, og det er med mange slike enkeltskritt at reisetiden mellom Kristiansund og Molde har blitt halvert de siste 25 årene.

Enda viktigere er det at Snarveien tar unna trafikken fra områder som ligger an til å få fordoblet trafikkbelastningen i årene framover. Statens Vegvesen sier det klart: «Fylkesveg 64 over Averøy er helt klart ikke teoretisk dimensjonert for den trafikken vi venter i 2050».

Snarveien er en gjennomtenkt og gjennomplanlagt løsning på det problemet. Det er også et tryggere alternativ enn dagens vei, som har 156 avkjøringer og snirkler seg gjennom tett befolkede områder. Dagens vei går dessuten gjennom Storvannet, som er Averøyas drikkevannskilde. Faren for et alvorlig utslipp etter en ulykke er høyst reell med den store mengden tungtrafikk som går på dagens vei.

Vi har mange store samferdselsutfordringer i fylket vårt, og vi skal fortsette å kjempe for at samtlige løses på en god måte. I KNNs innspill til Nasjonal Transportplan for 2018-2029 krever vi at Ferjefri E39, Riksvei 70 og Bypakken inn til Kristiansund prioriteres. Men det er viktig at vi klarer å ha flere tanker i hodet på en gang, og at ønsket om at andre viktige utfordringer også prioriteres ikke får oss til å undergrave prosjekter som er til vårt alles beste. 

Prosjektet Snarveien har i dag hele 32 eiere. Det inkluderer kommunene Averøy, Kristiansund, Eide, Fræna og Molde. Det inkluderer også næringslivet og nøkkelbedrifter innen alt fra maritim sektor, til turisme og transportsektoren. Snarveien handler om økt livskvalitet, trygghet og om en generell styrking av konkurransekraften for det lokale næringslivet. Det handler om å knytte sammen og styrke hele bo- og serviceregionen.

Det er takket være en felles front og samlet region at vi har kommet dit vi er i dag med Snarveien, med et gjennomførbart og helhetlig planarbeid ute på høring. Blir planen vedtatt, så vil den gjelde i en årrekke fremover og arbeidet med å finansiere veibyggingen kan starte for alvor. Men da må hele regionen fortsette å stå sammen og holde fokus på det som er viktig.

Innbyggerne må fortsette å kreve en tryggere og bedre vei, næringslivet må fortsette å informere om hva dårlig infrastruktur koster oss, og politikerne må fortsette å gjøre klare vedtak til regionens beste.

For oss i KNN er prosjektet Snarveien en modell for hvordan regionen kan finne sammen og kjempe frem store og kompliserte prosjekter på Nordmøre, kommuner, bedrifter og organisasjoner i fellesskap. Samtidig er det en lang vei igjen å gå før den første meteren av Snarveien er bygd. Vi må fortsette å tenke og jobbe langsiktig. Hele regionen har et ansvar for at Snarveien ikke blir forsinket av nye omveier.  

Monika Eeg, konstituert daglig leder i KNN